RSS
Kısa İyidir taşındı!! Bir süredir blog olarak devam ettiğimiz çalışmalarımıza artık www.kisaiyidir.net adresinde daha geniş içerikli bir portal olarak devam ediyoruz. Orada görüşmek üzere!!

5. Kısadan Hisse Kısa Film GünleriSon Başvuru Tarihi : 22 Şubat 2011
İnternet sayfası için tıkla
Başvuru formu için tıkla

Bu yıl 5.si düzenlenecek olan “Kısadan Hisse”  KISA FİLM GÜNLERİ bu yıl yine Türk Sineması’na yaratıcı isimlerin katılması ve sinema sektörüne tanıtılması amacıyla başlıyor. Gençlerin sanatsal duyarlılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilmeyi ve kabul edilen tüm filmlerin sergilenmesini amaçlayan festival 10 – 13 Mart 2011 Tarihlerinde Bahçelievler Belediyesi – Yeni Sahne’de düzenlenecek.

KISA FİLM GÜNLERİ’ne ulusal bünyede tüm profesyonel ve amatörler; kurmaca, canlandırma, deneysel, belgesel ve animasyon türlerinde üretilmiş filmleri ile katılabileceklerdir. Filmin daha önceden bir festivale katılmış olması yada herhangi bir festivalde ödül kazanmış olması  Kısa Film Günleri’ne katılmasına engel değildir.

KISA FİLM GÜNLERİ
’ ne son başvuru tarihi 22 Şubat 2011’dir. Kabul edilen filmler ise 1 Mart 2011’de tüm katılımcılara bildirilecektir. KISA FİLM GÜNLERİ’ ne kabul edilen tüm filmlerin gösterimi yapılacak ve eser sahiplerine katılım belgesi verilecektir.

KISA FİLM GÜNLERİ kapsamındaki panel, söyleşi, workshop, özel gösterim ve kokteyl gibi etkinliklerle amatör ve profesyonel katılımcılar arasında iletişim sağlanacaktır. Ayrıca amatör sinemacıları ve sinema topluluklarını bir araya getirerek fikirlerini paylaşabileceği bir buluşma hedeflenmektedir.

KATILIM KOŞULLARI

1. Kısa Film Günleri’ ne gönderilecek olan filmlerde 20 dakikadan uzun olmaması kaydıyla tür sınırlaması (kurmaca, animasyon, canlandırma, deneysel, belgesel) yoktur. Ancak seçici kurul uygun gördüğü takdirde zaman sınırlaması kuralını kaldırabilir.

2. Katılımcılar, eksiksiz doldurulmuş baş vuru formu ve onaylanmış kat ılım koşulları nüshası ile filmin 2 adet DVD kopyasını ve tanıtım cd’sini 22 Şubat 2011 tarihine kadar Bahçelievler Belediyesi – Kültür ve Sosyal İş ler Müdürlüğüne ulaştırmış olmalıdırlar.

3. Kısa Film Günleri’ne gönderilecek filmlerdeki özgün olmayan müzik, görüntü vb. kullanımlarında kullanılan malzemenin telif hakları sorumlul uğu katılımcılara aittir.

4. Katılımcılar Kısa Film Günleri’ne birden fazla film ile katılamazlar. (Önceki yıllarda bu kural tam tersi idi, lütfen festivale en uygun gördüğünüz filminizi ulaştırınız)

5. Filmler DVD formatında 2 ayrı kopya halinde gönderilir.

6. Kopyaların gösterime uygun resim ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin ve uyarılmasına gerek kalmadan gösterim dışı bırakılır.

7. Gönderilecek DVD kopyaların üzerine açık bir şekilde; filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi yazılmalıdır.

8. Kısa Film Günleri’ne katılan her film için; yönetmenin biyografisi, filmin konusu ve film ile ilgili resimlerin bulunduğu bir tanıtım cd’si hazırlanıp başvuru ile gönderilmelidir. Bu bilgiler Kısa Film Günleri tanıtım broşürleri ve internet sitesinde kullanılacaktır.

9. Filmin daha önceden bir festivale katılmış olması ya da herhangi bir festivalde ödül kazanmış olması Kısa Film Günleri’ne katılmasına engel değildir.

10. Festivale yapımı 2009 – 2010 ve 2011 yıllarına ait olan filmlerin baş vuruları kabul edilecektir.

11. Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgeler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

12. Seçici kurulun seçimiyle Kısa Film Günleri’ne kabul edilen filmler, Bahçelievler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü arşivinde toplanır. Film haklarına sahip olan kişi \firma, başvuru formunu doldurarak, filmin yayınlanacağını taahhüt eder.

13. Gönderilen filmler Bahçelievler Belediyesi tarafından kesinlikle ticari olarak kullanılmayacaktır.

14. Katılımcı, Kısa Film Günleri’ne başvurduktan sonra filmini geri çekemez.

15. Bu formda belirtilen koşullara uymayan başvurular seçici kurul tarafından Kısa Film Günleri’nden çıkarılabilir.

16. Festivalin iptali için tüm haklar Bahçelievler Belediyesi’nde saklıdır.

17. Başvuran filmlerin değerlendirilmesi seçici kurul tarafından filmlerin tamamı izlenerek yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda kabul edilen filmler 1 Mart 2011 tarihi itibari ile ilgili internet sitesi, e-mailler ve telefon yoluyla katılımcılara bildirilecektir.

18. Filmlerin ve başvuru formlarının ilgili adrese gönderilmesi katılımcı tarafından yapılacaktır. Gerekli masraflar katılımcıya aittir.

19. Kısa Film Günleri arşivinde bulundurulacak olan DVD kopyalar ulusal yada uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda başvuru formunda imzası bulunan yapımcı yada yönetmene haber verilir.

20. Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi, münhasıran Bahçelievler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belirlenen Değerlendirme Komitesine aittir.

21. Kısa Film Günleri’ne başvuran Katılımcılar; Başvuru Formu’na imza koyarak, Kısa Film Günleri Yönetmeliği ve Başvuru formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.


İLETİŞİM

Bahçelievler Belediyesi – Necip Fazıl Kıs akürek Kültür Merkezi
Kültür Ve Sos yal İş ler Müdürlüğü
İSTANBUL

Lütfen gönderdiğiniz zarfın ü zerine “Kısa Film” ibaresini koyunuz.

Tel.: 0212 441 98 93
bilgi@kisadanhisse.com  

www.kisadanhisse.com

0 yorum:

Yorum Gönder

İzleyiciler

 
Copyright 2009 Kısa İyidir. Tüm hakları saklıdır.
Blog içerisindeki hiçbir yazı -festival ve yarışma duyuruları hariç- izin alınmadan ve kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
by Heval Hazal Kurt