RSS
Kısa İyidir taşındı!! Bir süredir blog olarak devam ettiğimiz çalışmalarımıza artık www.kisaiyidir.net adresinde daha geniş içerikli bir portal olarak devam ediyoruz. Orada görüşmek üzere!!

4. İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali


Bu sene 4-7 Mayıs 2010 tarihlerinde 4.sü düzenlenecek festivalin başvuruları açıldı. Festivalde kısa film gösterimlerinin yanı sıra kısa film atölyeleri ve söyleşiler de olacakmış. Festivalle ilgili ayrıntılar yazının devamında.


Son Katılım Tarihi : 20 Mart 2010
Web Sayfası AMAÇ: 
İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan bu festival ile, Türk Sineması'na destek sağlamak, yaratıcı isimlerin ülkemiz sinema sektörüne tanıtılmasına ve İnönü Üniversitesi öğrencilerinin sanatsal duyarlılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilmek amaçlanmıştır.

TARİH: Festival 4-7 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

KAPSAM: Türkiye'de üretilmiş kurmaca kısa filmlerin ve kısa belgesellerin festival kapsamında yarıştırılması, yurt içi ve yurt dışından sağlanacak kısa filmlerden özel gösterim bölümlerinin yapılması, oturum ve söyleşiler düzenlenmesi bu etkinliğin kapsamını oluşturmaktadır.

Katılım Koşulları 1. Yarışmaya son 1 yıl içinde yapılmış, 15 dakikadan uzun olmayan kısa film ve 30 dakikadan uzun olmayan belgeseller katılabilir.
2. Dijital formatta yapılmış filmler yarışmaya başvurabilir.
3. Her kategoride en az 5 filmin başvurması koşuluyla yarışmaya katılacak filmler; 
kurmaca ve belgesel dallarında değerlendirilecektir.
4. Filmler DVD formatında üç ayrı kopya olarak gönderilir.
5. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
6. Gönderilecek DVD kopyaların üzerine açık bir şekilde; filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi ve hangi dalda yarışacağı yazılmalıdır.
7. Başvuru formu doldurulup word dosyası olarak 
festival@inonu.edu.tr adresine gönderilmelidir.
8. Yarışmaya katılabilmek için son başvuru ve film kopyalarının teslim tarihi 
20 Mart 2010 günüdür.

Katılımcılar en geç bu tarihe kadar festival yönetimine; - Doldurulmuş başvuru formu,
- Eserin 3 adet DVD kopyası,
- Yapıtla ilgili en az 2 adet siyah beyaz veya renkli (CD'de kayıtlı dijital, çözünürlüğü yüksek) fotoğraf,
- Yönetmenin kısa özgeçmişi (en fazla 50 kelime, İngilizce-Türkçe).
- Filmin özetini (en fazla 50 kelime, İngilizce-Türkçe)
- Film ve yönetmen bilgilerini içeren 1 adet CD ulaştırmalıdır.

*Yarışmaya katılan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.
*Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmenlerine haber vermek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
*Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yönetimi yetkilidir.
*Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formu'na imza koyarak, Yarışma *Yönetmeliği ve Başvuru formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
*Tüm belge ve fotoğraflar sadece dijital kayıt olarak (CD) gönderilmelidir.

DEĞERLENDİRME: Değerlendirme iki aşamalı olarak yapılacaktır:
1. Üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak eleme sonucunda her kategoride en az 5 en fazla 15 film yarışmaya seçilecektir.
2. İkinci aşamada finale kalan filmlerin değerlendirmesi en az üç kişilik Seçici Kurul tarafından yapılacaktır.

ÖDÜLLER: Ödül Dalları:
En İyi Kurmaca
En İyi Belgesel

Özel Ödül ve Burs Verme: 1. Yarışma kapsamında özel ödül, burs vb. vermek isteyen kişi ve kuruluşların en geç 5 Mart 2009 tarihine kadar, Festival Yönetimine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
2. Festival Yönetim Kurulu'nun yazılı onayı olmadan söz konusu yarışma kapsamında hiçbir ödül, burs ve benzerleri verilemez.

BAŞVURULARIN İLETİLECEĞİ VE YARIŞMA FİLMLERİNİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES: 
İnönü Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Kültürel Hizmetler Şubesi (Kısa Film Festivali) Tel: 0.422.377 34 15
Kampus / Malatya

İstanbul İrtibat Bürosu:
Tel: 0.212. 252 57 00

0 yorum:

Yorum Gönder

İzleyiciler

 
Copyright 2009 Kısa İyidir. Tüm hakları saklıdır.
Blog içerisindeki hiçbir yazı -festival ve yarışma duyuruları hariç- izin alınmadan ve kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
by Heval Hazal Kurt