RSS
Kısa İyidir taşındı!! Bir süredir blog olarak devam ettiğimiz çalışmalarımıza artık www.kisaiyidir.net adresinde daha geniş içerikli bir portal olarak devam ediyoruz. Orada görüşmek üzere!!

17. Adana Altın Koza Film Festivali


Ülkemizin önemli festivallerinden biri Altın Koza Film Festivali. Bu sene kısa film adına "Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması" "Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması" ve "Kısa Film Seçkisi" olmak üzere 3 ayrı kategoride başvurulabiliyor. Bir filmle ancak bir kategoriye başvurabileceğinizi de hatırlatalım. Ayrıntılar aşağıda. 

Son Katılım : 20 Nisan 2010
Festival Tarihi : 7 - 13 Haziran 2010

Ulusal Öğrenci Filmleri Başvuru Formu için  tıkla
Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması Başvuru Formu için tıkla
Kısa Film Seçkisi Başvuru Formu için tıkla


ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI 

YÖNETMELİK
 17.Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması bu yıl 07-13 Haziran 2010 tarihleri arasında Adana’da yapılacaktır.
 
01.AMAÇ:
Adana Büyükşehir Belediyesi, 17.Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nı aşağıda belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir:
·       Türk Sineması’nın geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak,
·       Eğitim döneminde olan genç sinemacı kuşağını teşvik etmek ve başarıyı ödüllendirmek,
·       Kültür değerlerimizin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılmasına destek vermek. 

02.KAPSAM:
•  Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, 07-13 Haziran 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 17. Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Türkiye sınırları içinde yer alan üniversitelerin güzel sanatlar ve iletişim fakülteleri sinema -televizyon bölümleri öğrencilerinin katılabileceği bir kısa film yarışmasıdır.
•  Yarışmaya, 1.maddede belirtilen konumda bulunan öğrenciler arasından filmin yapımcısı ya da yönetmeni başvurur.
 
03.YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışmaya 01 Mayıs 2009 tarihinden sonra çekilmiş filmler başvurabilir. Başvuru sahiplerinin filmi çektikleri tarihlerde lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir. Bu durum, ilgili bölüm sekreterliği ya da öğretim üyelerinden 
alınacak bir belge ile mutlaka ibraz edilmelidir.
2. Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan kısa filmler ve 30 dakikadan uzun olmayan belgeseller katılabilir. 
3. Yarışmaya gönderilecek olan filmlerde İngilizce alt yazı bulunması gerekmektedir.
4. Tüm formatlarda yapılmış filmler yarışmaya başvurabilir.
5. Her kategoride en az 5 filmin başvurması koşuluyla yarışmaya katılacak filmler; kurmaca, canlandırma, deneysel ve belgesel dallarında değerlendirilecektir.
6. Filmler DVD formatında dört (4) ayrı kopya olarak gönderilir.
7. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
8. Gönderilecek DVD kopyaların üzerine açık bir şekilde; filmin adı, okulun adı, yönetmenin adı, filmin süresi ve hangi dalda yarışacağı yazılmalıdır.
9. Her öğrenci en fazla iki film ile başvurabilir.  
 
SON TESLIM TARIHI: 
Yarışmaya katılacak filmler 20 Nisan 2010 Saat 17.00'ye kadar teslim için bildirilen adrese ulaştırılmalıdır.
 
04.DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme iki aşamalı olarak yapılacaktır:
 
Ön Değerlendirme:
•  Üç kişiden oluşan “Ön Değerlendirme Kurulu” yapacağı eleme sonucunda her kategori için en az 5, en fazla 10 filmi aday gösterebilecektir.
•  Ön değerlendirme, 24-30 Nisan 2010 tarihleri arasında Festival Koordinatörlüğü'nün belirleyeceği yerde yapılır.
•  Ön değerlendirme sonuçları festivalin web sayfasından ve basından kamu oyuna duyurulur. Ayrıca ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine doğrudan bildirilir.
 
Son Değerlendirme:
•  İkinci aşamada finale kalan filmlerin nihai değerlendirmesi beş kişilik “Seçici Kurul” tarafından yapılacaktır.
•  Seçici Kurul, Festival Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.
•  Seçici Kurul’un kararları kesindir.
•  Yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı olmayan bir Festival Temsilcisi, Seçici Kurul'un film izleme çalışmalarına ve değerlendirmelerine katılabilecektir.
 
 
05.ÖDÜLLER:
Filmlerin yönetmenlerine verilecek olan ödüller aşağıda belirtildiği gibidir: 

Ödül Dalları:
En İyi Kurmaca Film:             Altın Koza Heykeli ve 5.000.-TL.
En İyi Canlandırma Film:       Altın Koza Heykeli ve 5.000.-TL.
En İyi Deneysel Film:            Altın Koza Heykeli ve 5.000.-TL.
En İyi Belgesel Film:             Altın Koza Heykeli ve 5.000.-TL.
 
Seçici Kurul isterse her dalda ayrıca parasal karşılığı olmayan mansiyon ödülleri verebilir.

Finale Katılım Ödülü:
1-Ön jüri değerlendirmesini geçen ve finale kalıp gösterime sunulan öğrenci filmlerinden akçeli büyük ödül kazanamayanlara, katlım ödülü verilir. Buna göre, finale kalan 36 filme 500.-TL.(Beşyüztürklirası) katılım ödülü verilir. 4 dalda akçeli büyük ödül alan filmlere katılım ödülü verilmez. Akçeli ödüllerde, ödül filmin yönetmenine verilir.
2. Katılım ödüllerinin ve akçeli ödül kazanan filmlerin ödül ödemeleri en geç 31.12.2010 tarihine kadar yapılır.
3. Özel ödüller ödül töreninden önce adlandırılıp ilan edilecektir.
4. Yarışmaya başvuran filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.

Gösterim Hakkı:
1.Festival Koordinatörlüğü, yarışma filmlerini 2011 Mayıs ayı sonuna kadar Adana il sınırları içinde istediği imkanları kullanarak gösterme hakkına sahip olur. Bunun için yapımcıya ve yönetmene ayrıca  herhangi bir bedel ödenmez. 
2.Yarışmaya katılan filmlerin festival programı içinde gösterimleri, orijinal formatları ne olursa olsun DVD formatında yapılır. 
3. Yarışmaya katılarak ön elemeyi geçen filmlerin yönetmenleri, ulaşım ve Adana'daki konaklama giderleri Festival Koordinatörlüğü tarafından temin edilecek şekilde etkinlik süresince Adana'da konuk edilir.

Özel Ödül ve Burs Verme: 
1.Öğrenci Filmleri Yarışması kapsamında özel ödül, burs vb. vermek isteyen kişi ve kuruluşların en geç  05 Mayıs 2010 tarihine kadar Festival Koordinatörlüğü'ne yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
2.Festival Yönetim Kurulu'nun yazılı onayı olmadan söz konusu yarışma kapsamında hiçbir ödül, burs vb. verilemez.

06.YÜRÜRLÜK:
1. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yürütme Kurulu yetkilidir. 
2. Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formu’na imza koyarak, Yarışma Yönetmeliği ve Başvuru Formu’nda bulunan tüm hükümleri kabul ve taahhüd etmiş sayılır.  


AKDENİZ ÜLKELERİ KISA FİLM YARIŞMASI 

YÖNETMELİK
17. Adana Altın Koza Film Festivali Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması  07-13 Haziran 2010 tarihleri arasında Adana’da  gerçekleştirilecektir.

1.AMAÇ VE KAPSAM :
Adana Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması’nı aşağıda belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir:
* Türk Sineması’nın ve Akdeniz Ülkeleri Sineması’nın geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak.
* Kültür değerlerimizin geliştirilmesine ve tanıtılmasına destek vermek.
* Festival sırasında yapılacak etkinliklerle, yarışmada finale kalan yönetmenleri Adanalı sinemaseverlerle buluşturmak ve paralel etkinlikler düzenlemek.

2.YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:
* Yarışmaya 2009-2010 yıllarında çekilmiş, daha önce Altın Koza Film Festivali yarışmalarına başvuru yapmamış filmler katılabilmektedir.
* Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca, canlandırma, deneysel filmler ve 30 dakikadan uzun olmayan belgesel filmler başvurabilir.
* Bir kişi en fazla 2 film ile başvurabilir.
* Filmlerin İngilizce alt yazılı olması gerekmektedir. 
* Orijinal formatı ne olursa olsun filmler DVD formatında dört (4) ayrı kopya olarak gönderilir.

3.GEREKLİ BELGELER:
* Başvuracak filmlerin dosyaları en geç 20 Nisan 2010 Salı, Saat: 17.00’ye kadar,
 
ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ / AKDENİZ ÜLKELERİ KISA FİLM YARIŞMASI
Hüseyin Ağa Mahallesi, Hamalbaşı Caddesi, Aydoğanlar Apt. No:4 Kat:5
34435 Beyoğlu / İSTANBUL adresine ulaştırılmalıdır.
 
DVD’ye kaydedilmiş olarak gönderilecek dosyalar şu bilgileri içermelidir.
* Filmin İngilizce alt yazılı dört (4) adet DVD kopyası,
* Doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,
* Filmin Türkçe ve İngilizce özeti (en fazla 250 sözcük),
* Yönetmenin filmografisi, özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce) ve 1 adet fotoğrafı,
* Filmden yüksek çözünürlükte fotoğraflar (5 adet).
 
4.ULAŞIM VE KONAKLAMA:
* Ön elemeyi geçen filmlerin yönetmenleri, ulaşım ve yarım pansiyon konaklama ücreti festival tarafından karşılanacak şekilde Adana’da konuk edileceklerdir. 
* Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 
5.ÖDÜLLER:
En İyi Belgesel Film Ödülü                : Altın Koza Heykeli ve 6.000.- TL.
En İyi Canlandırma Film Ödülü         : Altın Koza Heykeli ve 6.000.- TL.
En İyi Deneysel Film Ödülü              : Altın Koza Heykeli ve 6.000.- TL.
En İyi Kurmaca Film Ödülü               : Altın Koza Heykeli ve 6.000.- TL.
 
Belgesel Dalda Jüri Özel Ödülü        : Altın Koza Heykeli ve 1.500.-TL.
Canlandırma Dalda Jüri Özel Ödülü : Altın Koza Heykeli ve 1.500.-TL.
Deneysel Dalda Jüri Özel Ödülü       : Altın Koza Heykeli ve 1.500.-TL.
Kurmaca Dalda Jüri Özel Ödülü       : Altın Koza Heykeli ve 1.500.-TL.
 
Akçeli ödül kazanan filmlerin ödül ödemeleri en geç 31.12.2010 tarihine kadar yapılır.
 
6. Yarışma tertip komitesi şartnamede her türlü değişikliği yapma hakkını elinde tutar.
7. Yarışmaya gönderilen filmlerin DVD kopyaları iade edilmez. Festival arşivinde saklanır ve ticari amaç gözetilmeden festival etkinliklerinde kullanılabilir.


KISA FİLM SEÇKİSİ

AMAÇ:
Adana Büyükşehir Belediyesi, Altın Koza Film Festivali kapsamında, ülkemizde üretilen kısa filmlerin, kent izleyicisiyle buluşmasını amaçlayan bir kısa film seçkisi düzenlemektedir.
 
KAPSAM:
1. Seçki,  07-13 Haziran 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 17. Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamında bir kısa film bölümüdür.
2. Filmler, Festival Merkezi’ne, başvuru sahibi tarafından belirlenen tarihlere uyularak gönderilir.
 
KATILIM KOŞULLARI:
1. Seçkiye, 2009-2010 yıllarında çekilmiş, daha önce Altın Koza Film Festivali kapsamında gösterilmemiş, yarışmalı bölümlere başvurmamış filmler katılabilmektedir.
2. Seçkiye 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca, canlandırma, deneysel filmler ve 30 dakikadan uzun olmayan belgesel filmler başvurulabilir.
3. Tüm formatlarda yapılmış filmler seçkiye başvurabilir.
4. Filmler; kurmaca, canlandırma, deneysel ve belgesel dallarında değerlendirilecektir.
5. Filmler İngilizce alt yazılı olarak DVD, formatında (4) dört ayrı kopya olarak gönderilir.
6. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan reddedilir.
7. Gönderilecek DVD kopyaların üzerine açık bir şekilde; filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi ve hangi kategoride yer alacağı yazılmalıdır.
8. Her yönetmen en fazla iki film ile başvurabilir.
 
SON BAŞVURU TARİHİ:
Katılım için son başvuru tarihi 20 Nisan 2010 Salı günüdür.
 
DEĞERLENDİRME
1. Üç kişiden oluşan değerlendirme kurulu yapacağı eleme sonucunda en fazla 15 filmi seçki için belirler.
2. Değerlendirme, filmlerin festival koordinatörlüğüne son teslim tarihinden sonra, 24-30 Nisan 2010 tarihleri arasında Festival Koordinatörlüğü’nün belirleyeceği yerde yapılır.
3. Değerlendirme sonuçları seçilen film yönetmenlerine bildirilir.
 
GÖSTERİM HAKKI:
1. Festival bu bölümde yer alan filmlerin, festival sonrası Adana içinde ve dışında “Altın Koza Kısa Film Seçkisi” olarak gösterimlerini, yönetmenlerini bilgilendirerek yapabilecektir.
2. Başvuru yapan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere, festival idaresinde kalır.
 
YÜRÜRLÜK:
1. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yürütme Kurulu yetkilidir.
2. Yönetmenler, Başvuru Formu’na imza koyarak, Yönetmelik va Başvuru Formu’nda yer alan tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 
 
BAŞVURULARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:
ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ / KISA FİLM SEÇKİSİ BÖLÜMÜ
Türkocağı Mahallesi, Ulus Caddesi, Tarihi Kız Lisesi Binası, Seyhan / ADANA
Tel:0 322 352 47 13 / Fax: 0 322 359 24 96

0 yorum:

Yorum Gönder

İzleyiciler

 
Copyright 2009 Kısa İyidir. Tüm hakları saklıdır.
Blog içerisindeki hiçbir yazı -festival ve yarışma duyuruları hariç- izin alınmadan ve kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
by Heval Hazal Kurt