RSS
Kısa İyidir taşındı!! Bir süredir blog olarak devam ettiğimiz çalışmalarımıza artık www.kisaiyidir.net adresinde daha geniş içerikli bir portal olarak devam ediyoruz. Orada görüşmek üzere!!

Tiyatro Okullarda! Oyun Yazma YarışmasıYENİ TİYATRO OYUNLARI İÇİN YARIŞMA BAŞLIYOR!

Son Katılım Tarihi : 15 Ekim 2010 Cuma
İnternet Sayfası için tıkla 
Başvuru Formu için tıkla

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Eğitim Yönetmenliği’nin ana projelerinden ‘2010 Okullarda’ hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

‘Okul Tiyatrosu’ kavramına uygun Türkçe oyun yetersizliğine dikkatleri çeken ‘2010 Okullarda’ projesi kapsamında ‘Tiyatro Okullarda! Oyun Yazma Yarışması’ başladı. Son başvuru tarihi: 15 Ekim Cuma

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Eğitim Yönetmenliği’nin ana projelerinden 2010 Okullarda, mevcut eğitim sisteminde geri planda kalmış olan kültür sanat derslerinin güçlendirilerek, ilköğretim çağındaki 3 milyon öğrencinin bilinçli sanat üreticileri ve tüketicileri olarak yetişmesi için çalışmaya devam ediyor.

Kültür sanat alanında projeler geliştirmek isteyen öğretmenlerin önlerindeki engelleri kaldırmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirleyen Eğitim Yönetmenliği, 2010 Okullarda projesi kapsamında, ilköğretim okulları ve liselerde Türkçe tiyatro oyunu yetersizliğine dikkatleri çekerek ‘Tiyatro Okullarda! Oyun Yazma Yarışması’nı başladı.

“Çocukların yakın çevreleri, aileleri, arkadaşlarıyla kurdukları ve hem gerçek hem de hayal dünyasını yansıtan ilişkileri” konulu yarışmaya katılacak oyunlar, Zehra İpşiroğlu, Selahattin Dilidüzgün, Nihal Kuyumcu, Fikret Terzi, Özer Tunca, Asena Akan, Tolga Kılık ve Ümit Özdemir tarafından değerlendirilecek. 
Yarışmanın birincisine 5.000 TL, ikincisine 3.000 TL, üçüncüsüne 2.000 TL ve mansiyon ödülü alacak 10 yazara ise 500 TL para ödülünün verileceği ‘Tiyatro Okullarda! Oyun Yazma Yarışması’ sonuçları 15 Kasım 2010 tarihinde açıklanacak.Hedef: İlköğretim ve ortaöğretimde oynanacak nitelikte ve estetikte yeni Türkçe Oyun metinleri oluşturmak.
Bugün, lise ve ortaöğretim kurumlarında, dekor-kostüm,  ışık, müzik ve sahne tasarımları gibi  kıstaslar göz önüne alındığında, öğrencilerin okul şartlarında oynayabilecekleri oyunların bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olduğu bilinmektedir.

‘Tiyatro Okullarda! Oyun Yazma Yarışması’ ile birlikte, dereceye girecek 13 oyun ve yayınlanmaya değer görülen oyunlar ile birlikte bu rakamın yükseltilmesi hedefleniyor. Bu oyunlarla birlikte, yabancı dillerden de Türkçeye çevrilecek 10 oyun birlikte kitaplaştırılıp, İstanbul’daki 3.000 okula dağıtılacak.

Aralarında Haldun Dormen, Deniz Türkali gibi isimlerin de bulunduğu Türk tiyatrosunun duayenlerinden projeye büyük destek geldi.

Sanat, kültür ve genel bilgi alanlarına karşı büyük ilgi eksikliğimiz olduğu konularına dikkati çeken Haldun Dormen, “Sanat olmadan inanın nasıl yaşayabileceğini düşünemiyorum, sanatın zengin dünyasından yoksun kalmak büyük acı ve eksikliktir” diyor. Haldun Dormen yarışma için “Bir mum yakmak bütün dünyayı aydınlatmaktır. Siz bir mum yakıyorsunuz ve başkalarının da birer mum yakmasına ön ayak olacaksınız. Toplum olarak bu mumların yakılmasına çok ihtiyacımız var. Bu sebeple çok önemli bir adım atıyorsunuz” diye konuştu.

KATILIM KOŞULLARI

A- AMAÇ
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Eğitim Yönetmenliği bu yarışmayı, gençlerin ve 
çocukların oynayabileceği nitelikte, özellikle öğretmenlerin amatör tiyatro oyun metinleri bulma 
konusunda yaşadıkları sıkıntıları aşmak ve tiyatro edebiyatımıza yeni oyunlar kazandırmak, bunları 
yayınlayarak ve okullara dağıtarak, çocukların oynayacağı oyun bulma konusunda yaşanan güçlükleri 
ortadan kaldırmak amacıyla yapmaktadır.B- KATILIM KOSULLARI
1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan herkes katılabilir.
2. Konu sınırlaması yoktur. Oyunlar, özgün yeni çalışmalar olmalıdır.
3. Oyunlar ilköğretim birinci, ikinci kademe ve lise öğrencilerinin oynayacağı düzeyde olmalıdır.
4. Oyunlar, son başvuru tarihine kadar, hiçbir yerde yayınlanmamış, ödenekli veya profesyonel 
tiyatrolarda oynanmamış, yarışmalarda ödül almamış olmalıdır.

1. Yazılan oyunlar yukarıda belirtilen yaş grubu çocuklarının Milli Eğitim okullarında 
oynayabileceği şartlar göz önüne alınarak yazılmalıdır. Örneğin dekor-kostüm, ışık, müzik ve sahne 
tasarımları, ‘okul tiyatrosu’ kavramı göz önüne alınarak yapılmalıdır.

2. Dereceye giren oyunlar ve dereceye giremeyenlerden basılmaya değer görülen oyunların bir 
kısmı kitap olarak yayınlanacak, ilköğretim okulları ve liselere dağıtılacaktır.

3. SEÇİCİ KURUL' un değerlendirmesi sonucu dereceye girmiş on üç (13) oyun ve yayınlanmaya 
değer görülen diğer eserlerin içerisinde yer aldığı bir kitap yayınlanacaktır. Ayrıca eserler ilköğretim 
ve lise öğretmenlerinin ulaşabileceği şekilde İstanbul 2010 AKB’nin kuracağı öğretmen portalı 
üzerinden de yayınlanacaktır. Yayınlanan bu eserlere verilen ödüller dışında telif ücreti 
ödenmeyecektir.

4. Oyunlar, 15 Ekim 2010 tarihi akşamına kadar, mutlaka dijital ortamda, disket/CD ile İstanbul 
2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na bizzat teslim edilmeli/posta ile gönderilmeli. 2010 AKB 
Adresi: İstiklal Caddesi Atlas Pasajı No: 131 Beyoğlu 34435 İstanbul

5. Yarışmaya katılanlar, eserleriyle birlikte üzerinde yarışmacının RUMUZU yazılı kapalı bir 
kimlik zarfı teslim etmelidir. Kimlik zarfı içinde yarışmacının imzalı başvuru formu, özgeçmişi, kimlik 
bilgileri, açık adresi, telefon numarası ve iki adet vesikalık fotoğrafı bulunacaktır.

6. Kimlik zarfı teslim eden her yarışmacı, bu şartnameyi okumuş ve koşullarını kabul etmiş 
sayılır.

7. Eserler bilgisayar ortamında 12 punto bir buçuk aralıkla, daktilo ile çift aralıkla yazılarak yedi 
(7) nüsha halinde gönderilmeli / teslim edilmelidir.

8. Her nüshanın birinci sayfasında, eser sahibinin RUMUZU yer almalıdır. Yazarın kimlik 
bilgileriyle ilgili herhangi bilgi kesinlikle olmamalıdır.

9. Her nüshanın ilk sayfasına eserin adı açık biçimde yazılmalıdır.
10. Her nüshanın birinci sayfasında oyunun türü ve kaç bölüm olduğu belirtilmelidir.
11. Her nüshanın ilk sayfasında oyunun hedef kitlesi (İlköğretim ya da lise düzeyi) belirtilmelidir.
12. Yarışmaya katılan eserler özel bir jüri tarafından konu, dil, süre, dramatik oyun yazma 
tekniği, Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasına seyirci-çocukları özendirme ve amaca uygunluk 
açısından değerlendirilecektir.

13. Dereceye giren oyunların basılması öncesinde teknik konularda aksayan yönler söz konusu 
olursa yazarlardan düzeltme istenebilir.

14. Oyunlarda kesinlikle çocuğun dünyasından ve gerçeğinden yola çıkarak; yakın çevresi, ailesi, 
arkadaşlarıyla ilişkileri ve iç dünyası ile ilgili konular işlenmelidir.

15. Dereceye girmeyen oyunlar iade edilmez.

C- SONUÇLAR
Seçici Kurul'un değerlendirme sonuçları, 15 Kasım 2010’da açıklanacaktır. Sonuçlar aynı tarihte 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın resmi internet sitesinde www.istanbul2010.org ilan 
edilecektir; kazananlara ayrıca e-mail ve telefonla bilgi verilecektir.D- ÖDÜLLER
Seçici Kurul'un derecelendirmesine göre birinciye 5000 TL, ikinciye 3000 TL, üçüncüye 2000 TL, on 
kişiye 500’er TL mansiyon ödülü verilecektir. İlk üçe girmeye değer eser bulunamazsa bu ödüller ek 
mansiyon olarak verilecektir.E- SEÇİCİ KURUL
Zehra İpşiroğlu
Selahattin Dilidüzgün
Nihal Kuyumcu
Fikret Terzi
Özer Tunca
Asena Akan
Tolga Kılık
Ümit Özdemir

Yarışma Koordinatörü
Fatma Yalçın
İstiklal Caddesi Atlas Pasajı No: 131 Beyoğlu 34435 İstanbul
0212 3770200

7 yorum:

Adsız dedi ki...

bu yarışmanın sonuçları nerdee

Adsız dedi ki...

Alaninda hayli muhim bir yere sahip olan bu etkinligi duzenleyen ve en az etkinligin kendisi kadar muhim bir yerde durmakta olan Istanbul Avrupa Kultur Baskenti 2010 Ajansi Egitim Yonetmenligi yetkililerinden halen bir aciklama beklenmekte... "Sartname" kadar resmi bir bildiriyle bizzat kendilerinin belirleyip, ilan ettikleri "sartlar"a kendilerinin uymamis olmasi bir yana, resmi web siteleri ya da baska bir platform araciligi ile herhangi bir aciklama yapma geregi de duymamislardir... Sonuclarin, sartnamede belirtilen tarihte (15 Kasim 2010) aciklanmamasinin gerekcesini "bayram tatili" olarak gostermek gibi bir niyet varsa, o da "egitim" basligi altinda gerceklesen bu etkinlik acisindan buyuk bir handikap olur. Zira icinde bulundugumuz bayramin tarihcesi ve her yil icin ne vakit gerceklesecegini bilebilmenin miladi, "milat" sozcugunun varligindan da evvele dayanmaktadir. Bu ya da bunun disindaki siradan ya da olaganustu herhangi bir gerekcenin, iletisimin bu denli kolay oldugu bir devirde herhangi bir bicimde halen ilan edilmemis olmasi ile ilgili hukuki bir yaptirim arastirmasina girismek nafile bir caba olabilir belki. Ustelik, bir aydir o gunu bekleyenlerin, neticede olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanit alamamamin arafinda gecirdikleri "bayram tatili"nin telafisi de mumkun degildir... Bu kadar iyi niyetle yola cikmis gibi gorunen ve kutlu bir amaca hizmet etmesi ongorulen bu etkinligin neticesini aciklama sorumlulugunu almis olanlarin su an sergiledigi tutum/sergilemedikleri tutumsuzluk kinanmalidir...

Imza: Ismini Vermek Istemeyen Bir Kultur ve Sanat Gonullusu

Adsız dedi ki...

Öncelikle, ismini vermeyen adaya kullandığı hafif ve bir okadar da iğneleyici ıslubundan ötürü kendisine teşekkürlerimiiletirim. Ağzına sağlık.
Ciddi görünen bu ciddiyetsiz durum, eğitim adı altında düzenlenen etkinliğe, kendi kendinin (suikastcisidir) diyerek konunu uzatmadan kapatıyorum.

heval hazal kurt dedi ki...

Arkadaşlar yetkili bir ağızdan aldığım bir habere göre sonuçların açıklanmasının gecikme sebebi bayram değil ödül töreninde açıklanma durumuymuş. Bir kaç gün içinde gerekli bilgiyi size buradan tekrar duyuracağım.

Adsız dedi ki...

Teşekkürler...

Adsız dedi ki...

Sayin Heval Hazal Kurt Merhaba;

Oncelikle, blog'unuzda yer verdiginiz haberin takibine dair, ilanin asil sahibi olan "yetkili merci"den daha fazla sorumlu davranip, malum durum karsisinda olusmus hakli sorulari, bilginiz dahilinde yanitlama cabanizdan oturu size ve nuktedan uslubumun yersiz olmadigi yonunde beni destekleyen "Adsiz"a tesekkur ediyorum.

Yine de...

"Bir onceki iletimde de belirttigim gibi, sonuclarin aciklanma tarihinin otelenme sebebi her ne olursa olsun, uygun bir dille, 'ilk agizdan' ilan edilmeliydi" diyorum...

Hafizam beni yaniltmiyor ise, ilanin verildigi tarih, asagi yukari Agustos ayinin ilk haftasina, belki daha da evvele tekabul etmekte... Hepimizin emin oldugu net iki tarihse, son basvuru tarihi olan 15 Ekim 2010 ve sonuclarin aciklanacagi taahhut edilen tarih olan 15 Kasim 2010... Kabaca bir hesapla bu etkinligin, takdir edersiniz ki kadi kizindakinden daha az kusurla organize edilebilecegi uzunlukta -minimum uc aylik- bir zaman diliminden soz ediyoruz... Ama zannediyorum bu yilin Avrupa Kültür Baskenti'nin herhangi bir Avrupa kenti degil, Istanbul oldugunu unutuyor ve onemli bir etkinligin, ilan edildikten cok sonra, aslinda gerceklesmesi gereken tarihte organize edilmeye calisilmasini yadirgiyoruz. Oyle ya; soz gelimi yurtdisindan gelecegi ilan edilen bir tiyatro kumpanyasi, gosterilerinin gerceklesecegi belirtilen gun icinde davet edilir, gelmezlerse ayip, onlarin ayibi olur. Dogal olan da budur. Gorunen o ki, su an icinde bulunulan durumu yadirgayan ve bu kayitsizlik karsisinda inatla sasiran bizler, yaniliyoruz...

Yine de...

Bir on eleme ile adaylarin onceden belirlenip, kirmizi hali yuruyuslerinin akabindeki toren esnasinda, herkesle ayni anda ve bir o kadar disavurumcu bir heyecanla odullerini kucaklamalari yahut hayal kirikliklarini an be an sergilemeleri gibi parlak ve bir o kadar "ozgun" bir fikrin, ilgili "sartname"de belirtilmemis ve bu bilgiden yoksun olan adaylarin, boylesi bir hadisenin, bilgileri dahilinde olmaksizin donusturulmus bu biciminin ozneleri olup olmamak yonundeki secim haklarinin ellerinden alinmis olmasi ve bir anlamda akibetlerini ogrenebilmek uzere -belki kazanma ihtimallerini goz onunde bulundurarak yanlarinda yer almalarini arzu edebilecekleri sevdikleri ile birlikte-, hayal kirikligina ugrayabilecekleri bir torene katilmaya bir anlamda zorlanmalari(!) ihtimali, hayli dusundurucu...

Yine de...

"Tum bunlar, muhakkak ki iyi niyetli temellere dayanmaktadir" diye dusunmek istiyorum israrla ve de umutla...

Yine de...

Sahsen siginmayi hic ama hic istemedigim halde; "ulkemiz gercegi", "organizasyon eksikligi", "insan faktoru", "medeni beseriyetler"...vb. tumceler kocaman kocaman neonlarla yanip yanip sonmekte beynimde, ne yazik ki... Hele bunlarin icinde en gozalici olan "egitim sart!" var ki; ilgili organizasyonun bagli bulundugu merciin "egitim yonetmenligi" olmasi gercegi ile butunlesince tum tumceler kifayetsiz kaliyor dogrusu...

Yine de...

"Peki... Son basvuru tarihini (15 Ekim) dikkate alan ve -ici dolu ya da bos- bin bir emekle yazdiklari oyunlara eklemek istedikleri bir kelamlari daha olmus oldugunu veya baskaca gerekceler one surerek 16 Ekim ya da sonrasinda basvuruda bulun(a)mayacaklarini akil edenlerin sacma(!) kuralciliklari ve bu huylari sebebiyle, mevcut durumu fazla abartmalari" diyelim bari bu olanlara da... 15 Kasim/sonrasi/ve halen bir aciklamayi bile hak etmemisken, yazdiklari tiyatro metni ile odul kazanmayi nasil hak edeceklerini kara kara dusunen yazarlarin, muhakkak ki asiri hassasiyetleri(!) sebebiyle yeterince kirilmis gonullerinden kopanlar, "geriye kalan saglar"a batip da, onlarin da bir yerlerini acitmasin...

Saygilarimla...

Imza: " 'Simdilik' Ismini Aciklamak Istemeyen Bir Takipci"

Adsız dedi ki...

Herşey çin sessizlik..Benim de büyük uğraşlar osnucu aldığım bilgiye göer kazananlar ıarıyacaklardı..İnanamıyorum böyle berat bir organizasyona..Bu da adl olmayan bir yarışma daha bence..

Yorum Gönder

İzleyiciler

 
Copyright 2009 Kısa İyidir. Tüm hakları saklıdır.
Blog içerisindeki hiçbir yazı -festival ve yarışma duyuruları hariç- izin alınmadan ve kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
by Heval Hazal Kurt