RSS
Kısa İyidir taşındı!! Bir süredir blog olarak devam ettiğimiz çalışmalarımıza artık www.kisaiyidir.net adresinde daha geniş içerikli bir portal olarak devam ediyoruz. Orada görüşmek üzere!!

Ankara Barosu 4. Kısa Film Yarışması


Son Katılım Tarihi : 01 Ekim 2010 
Facebook Sayfası için tıkla
Ankara Barosu için tıkla 


BAŞVURU KOŞULLARI


1. KONU
Ankara Barosu 4. Kısa Film Yarışmasının konusu, “ÖTEKİLEŞTİRME” olarak belirlenmiştir.

2. AMAÇ
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen kısa film yarışmasının amacı, sanat, hukuk ve toplumsal mücadele yakınlaşmasına hizmet etmek ve bu birlikteliği toplumsal belleği güçlendirmenin sanatsal yollarından sinema ile gerçekleştirmektir. Bu amaçla “ÖTEKİLEŞTİRME” bu yılki yarışmanın konusu olarak seçilmiştir. 

Ben, Sen, O ya da Biz, Siz Onlar; bu kelimeler sadece kişi zamiri mi yoksa siyah, beyaz, kadın, erkek, müslüman, gayri müslüman, türk, ermeni, rum, kürt vb. anlamlarına da geliyor mu? Hayata, insana, canlı yaşamına nereden balkıyoruz? Tüm canlılar eşit midir yoksa bazıları daha mı eşittir diyoruz. Ötekileştiriyor muyuz? Ötekileştiriliyor muyuz? 

Söz konusu kısa film yarışmasıyla tüm bu sorulara yanıt arıyoruz ve hiçbir canlının bir diğerinden üstün olmadığına kimsenin başka ya da öteki olmadığına inanıyoruz. Bu nedenle Ankara Barosu 4. Kısa Film Yarışmasıyla eşitlik esasının perdeye yansımasını ve dünya döndükçe ötekileştirme kavramının tarihte kalmasını hedefliyoruz. 

3. BAŞVURU KOŞULLARI

a. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri dışında herkese açıktır. Seçici Kurul Ankara Barosunun Sinema Topluluğu tarafından belirlenir.

b. Ödül veya derece (birincilik, ikincilik ve üçüncülük) almamış olmak koşuluyla, filmin daha önce bir festivale ya da yarışmaya katılmış olması bu yarışmaya katılmaya engel değildir.

c. Filmler kurgusal, deneysel ve/veya belgesel tarzında olacaktır. 

d. Filmlerin süresi jenerik dahil 30 dakika ile sınırlıdır.

e. Yarışmaya 01.01.2007 tarihinden sonra çekilen filmler katılabilecektir.

f. Katılımcılar yarışmaya birden fazla filmle katılabilirler. Ancak söz konusu filmler seçici kurul tarafından ana jürinin değerlendirilmesine sunulurken her katılımcının bir filmi esas alınarak sunulacaktır.
 
g. Filmler, gösterime hazır 7 DVD kopya olarak ekli formla birlikte zarf içerisinde teslim edilmelidir.

h. Filmler en geç 01 EKİM (CUMA) 2010 günü mesai bitimine kadar elden veya taahhütlü posta ile Ankara Barosu Sinema Kulübü, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Ihlamur Sokak No:1 Yenişehir Ankara adresine teslim edilecektir. 

i. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.

j. Eser sahiplerinin birden fazla olması halinde başvuruda durumun belirtilmesi ve eserin tüm sahiplerinin başvuru formunu çoğaltarak imzalamaları zorunludur.

k. Başvuru Formu tüm katılımcılar tarafından eksiksiz doldurularak imzalanıp, yarışmaya katılacak film ile gönderilmelidir. Aksi halde başvurular dikkate alınmayacaktır.

l. Katılımcı filminde yönetmen, senarist ve bestecinin farklı olması halinde Başvuru Formu her bir kişi tarafından imzalanmalıdır. 

m. Katılımcı filminde telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri kullanmış ise senarist ve besteci belirtilmeli ve filmin yönetmeni bu eserlerle ilgili telifleri almış olmalıdır.

4. ESERE AİT HAKLAR
Katılımcı, her türlü görsel, işitsel ve yazılı doküman ve belgelerinin tüm haklarına kendisi sahiptir. Ancak Ankara Barosu arşivinde bulundurulacak olan kopyalar, tanıtım, eğitim ve kültürel gösterimler amacıyla Ankara Barosu tarafından yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerde kullanılabilir. 

5. DEĞERLENDİRME
Değerlendirme iki etapta gerçekleştirilecek olup, birinci aşamada Seçici Kurul, yarışma jürisinin değerlendirmesine sunacağı filmleri, şekil, süre ve tema yönünden inceleyip belirleyecektir, ana jüri, film izleme ve değerlendirme çalışmalarını 10 Ekim 2010 – 10 Kasım 2010 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. 

Yarışma Jürisi (Alfabetik Sırayla) :

Sevin OKYAY (Radikal Gazetesi Yazarı)
Erdal BEŞİKÇİOĞLU (Oyuncu)
Murat SARAÇOĞLU (Yönetmen)
Zahit ATAM (Birgün Gazetesi Sinema Yazarı)
Yrd. Doç. Dr. Gülseren ADAKLİ (Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)
Arş. Gör. Cenk YİĞİTER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku ABD Araştırma Görevlisi)
Ozan VURAL (Avukat, Ankara Barosu)

6. ÖDÜL
Ankara Barosu tarafından, düzenlenen Kısa Film Yarışması’nda birincilik ödülü alan filme 3.000 TL, ikincilik ödülü alan filme 2.000 TL ve üçüncülük ödülü alan filme 1.000 TL verilecektir. Yarışmada mansiyon ödülü yoktur.

7. ÖDÜL TÖRENİ
Ödül alan film ve gösterime değer bulunan diğer filmler, Ödül Töreni’nde izlenecektir. Birincilik ödülü kazanan film sahibine tören sırasında ödülü verilecektir. Ödül Töreninin tarihi, 2010-2011 adli yılının açılışını müteakip ilan olunacaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR
Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi münhasıran Ankara Barosu Başkanlığı’na aittir. Yarışmaya Katılacak Tüm Sinemacılara Başarılar Dileriz.

0 yorum:

Yorum Gönder

İzleyiciler

 
Copyright 2009 Kısa İyidir. Tüm hakları saklıdır.
Blog içerisindeki hiçbir yazı -festival ve yarışma duyuruları hariç- izin alınmadan ve kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
by Heval Hazal Kurt