RSS
Kısa İyidir taşındı!! Bir süredir blog olarak devam ettiğimiz çalışmalarımıza artık www.kisaiyidir.net adresinde daha geniş içerikli bir portal olarak devam ediyoruz. Orada görüşmek üzere!!

21. Ankara Uluslararası Film Festivali


Son Katılım : 8 Ocak 2010

11 - 21 Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleşecek 21. Ankara Uluslararası Film Festivali'ne başvurular başladı. Yarışmalı bölümler için başvuru 08 Ocak 2010'a kadar sürecek!

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali,
11 - 21 Mart 2010 tarihleri arasında 21. kez sinemaseverlerle buluşacak. Yarışmalı ve diğer bölümlere son başvuru tarihi 08 Ocak 2010.

Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Film Yarışması'nda, Türk sinemasına nitelikli ürünler kazandıran sinemacılara çeşitli dallarda toplam 16 ödül verilecek. Ticari gösterim şansı olmayan kısa film, canlandırma ve belgesel dallarında düzenlenen yarışmalarla da bu türlerin meraklısıyla buluşması sağlanacak.

"Uluslararası Kısa Film Gösterimi" ve "Uluslararası Belgesel Film Gösterimi" bölümlerinde tüm dünyada çeşitli festivallerde ödül almış kısa, canlandırma ve belgesel filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Festivalin "Dünya Sineması" bölümünde ise dünyanın hemen her kıtasından yeni filmler ve sinema sanatının önemli eserleri sinemaseverlerle buluşacak.

Festival her yıl olduğu gibi Türk ve yabancı yönetmenleri, yapımcıları, senaryo yazarlarını, oyuncuları, sinema eleştirmenlerini buluşturarak Türk sinemasının uluslararası alanda tanınmasına ve etkinliğini artırmasına da hizmet edecek.

Festival kapsamında düzenlenecek Ulusal Kısa Film, Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Uzun Film yarışmalarına http://www.filmfestankara.org.tr adresinden online olarak başvurulabilir. Dileyenler yarışma yönetmeliklerini ve başvuru formlarını Festival ofisinden temin edebilirler.


KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

  1. AMAÇ

  21. Ankara Uluslararası Film Festivali (11 – 21 Mart 2010) çerçevesinde, ticari şansı olmayan kısa film yapımını özendirmek, ulusal kısa filme katkıda bulunacak yeni sinemacıları desteklemek ve kısa canlandırma sinemasının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Ulusal Kısa Film Yarışması düzenlenmiştir.

  Yarışmanın yapılabilmesi için her dalda (Kurmaca - Deneysel - Canlandırma) en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılamayan dalda yarışma açılmaz.

  2. KATILIM KOŞULLARI

  1. Kısa film yarışmasına 35 mm ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Festival yönetimi, filmlerin gösterim kopyalarının 35mm, DVD veya BETACAM SP PAL formatlarında olmasını tercih edecektir.
  1. Yapımcılardan en az birinin ya da yönetmeninin T.C vatandaşı olması gerekmektedir.
  1. Yarışmaya, süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.
  1. Kısa film başvuruları kurmaca, deneysel ve canlandırma olmak üzere üç dalda değerlendirilecektir.
  1. Yarışmaya 31 Aralık 2008 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir. Ancak, daha önce Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde bir yarışmaya başvurmuş olan filmler bu yarışmaya katılamaz.
  1. Orijinal dili Türkçe olan filmler, İngilizce altyazılı olmalı veya İngilizce diyalog listesi gönderilmelidir. Orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise, Türkçe altyazılı olmalı veya Türkçe diyalog listesi gönderilmelidir.
  1. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu Ankara Uluslararası Film Festivali Yönetim Merkezi ile Festival’in web sayfasından (http://www.filmfestankara.org.tr) sağlayabilirler. Başvuru formu eksiksiz doldurulup imzalanarak en geç 08 Ocak 2010 Cuma gününe kadar aşağıdaki belgeleri içeren bir CD ile birlikte Festival yönetimine ulaştırılmalıdır. Festivalin web sayfası üzerinden yapılan başvurularda ise, formun imzalı çıktısı ile birlikte fillmin iki adet DVD kopyasnın festival adresine ulaştırılması yeterlidir.

   - Eserin iki adet DVD kopyası

   - Yapıtla ilgili sahnelerden en az iki adet siyah beyaz veya renkli fotoğraf (300 dpi),

   - Yönetmenin siyah beyaz veya renkli fotoğrafı (300dpi),

   - Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce ve en fazla 100 kelime)

   - Filmin özeti (Türkçe ve İngilizce ve en fazla 100 kelime)

   - Filmin İngilizce diyalog listesi

  1. DVD ve BETACAM SP bantların her birinin üzerlerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır.
  1. Belgeleri eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  1. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.
  1. Ön Eleme Seçiciler Kurulu, Festival Yönetimi içerisinden ve/veya Festival Yönetimi’nin kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön elemeyi yapacak olan Seçiciler Kurulu’nda üç üye bulunacaktır. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Seçiciler Kurulu’na izletilmeyecektir.
  1. Yarışmaya katılan filmler ön elemeden geçirilecek ve sonuçlar son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde (en geç 22 Ocak 2010)Festival’in web sayfasında duyurulacaktır.
  1. Yarışacak film sahiplerinden, video çalışmalarda BETACAM SP PAL veya DVD kopya, film çalışmalarda 35mm, BETACAM SP PAL veya DVD kopyası istenecektir. 16mm formatında çekilen filmler BETACAM SP PAL veya DVD formatlarına aktarıldığı takdirde yarışmaya katılabilirler. Gösterim formatı, Festival yönetimi tarafından belirlenecek ve yarışmacılara duyurulacaktır.
  1. Yarışacak filmlerin gösterim kopyalarının en geç 05 Şubat 2010 tarihine kadar Festival Merkezi’ne ulaştırılması zorunludur. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır.
  1. Ön eleme sonucu yarışmaya uygun bulunmayan filmler, Ön Eleme Seçiciler Kurulu tarafından gösterim programı için değerlendirilebilir. Filmin yasal sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak istemiyorsa bu durumu en geç 05 Şubat 2010 tarihine kadar yazılı olarak festival yönetimine bildirmek zorundadır. Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyası sahiplerine iade edilmeyecek, festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

3. ÖZEL KOŞULLAR

 1. Yarışmadan sonra Festival arşivinde bulundurulacak olan DVD formatındaki kopyalar ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir. Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, yapılan zorunlu harcamalar kesildikten sonra geri kalan miktar filmin yasal sahibine ödenir. Filmler, Festival sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Festival Yönetimi, yapımcı ile TV kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.
 2. Filmler, 05 Şubat 2010 tarihinden sonra Festivalden kesinlikle çekilemez.
 3. Filmler istenirse 26 Şubat 2010 tarihine kadar aynı yapımın düzeltilmiş kopyasıyla değiştirilebilir.
 4. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
 5. Yapımlar izleyiciye ve Seçiciler Kurulu’na, Festival Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında Yürütme Kurulu’na ya da salon yetkililerine, salon, seans ya da program değişikliği önerilemez.
 1. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu’na aittir. Ulusal Kısa Film yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen ve filme katkısı bulunan diğer sanatçılar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan sanatçıları haberdar etmek, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

  4. SEÇİCİLER KURULU’NUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

  1. Seçiciler Kurulu 5 kişidir ve Festival Yürütme Kurulu tarafından sinema sanatçıları, film yapımcıları, konuyla ilgili bilim adamları, sinema yazarları ve sinema ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan başka dallardan sanatçılar ve kişiler arasından oluşturulur. Yarışma için seçilen filmler, Festival tarihleri içinde Seçiciler Kurulu tarafından izleyici ile birlikte izlenir.
  1. Festival Yürütme Kurulu içerisinden oy hakkı bulunmayan bir gözlemci Seçiciler Kurulu toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
  1. Seçiciler Kurulu, filmleri izlemeye başlamadan önce Festival Yürütme Kurulu’ndan bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Festival ve Ulusal Kısa Film Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçiciler Kurulu kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.
  1. Seçiciler Kurulu Üyeleri yarışma sırasında filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
  1. 5 kişiden oluşan Seçiciler Kurulu kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.
  1. Seçiciler Kurulu, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları Festival Yönetimi’ne teslim etmekle yükümlüdür.
  1. Seçiciler Kurulu karar için en geç, son yarışma filmini değerlendirdiği günü izleyen sabah saat 09.00’da toplanır.

  5. ÖDÜLLER

  1. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın dalları ve ödülleri şunlardır:

  1. En İyi Kurmaca Film

  2. En İyi Deneysel Film

  3. En İyi Canlandırma

  1. Ödül alanlara bir yarışma yontusu ve ödül belgesi verilir.
  1. Ödüller paylaştırılamaz.
  1. Seçiciler Kurulu isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlerden yalnızca birine “özel ödül” verebileceği gibi yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da birkaçını vermeyebilir.
  1. Seçiciler Kurulu bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül veremez. Ancak Ankara Uluslararası Film Festivali yarışmalı bölümlerinde ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar Festivalin başlamasından en az on beş gün önce Yürütme Kurulu’na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde durum Seçiciler Kurulu’na sunulur.
  1. Ek ödüller için film seçimi, başvuru yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip gerekçeli ve yazılı olarak Festival Yönetimi’ne bildirilir ya da ek ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar bu seçimin Seçiciler Kurulu tarafından yapılmasını isteyebilir.

DÜNYA KİTLE İLETİŞİMİ ARAŞTIRMA VAKFI

ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ

FARABİ SOK. NO: 29/1 06690, ÇANKAYA/ANKARA

TEL: +90 312 468 77 45, 468 38 92 FAKS: +90 312 467 78 30

E-Posta: kivancyalciner@filmfestankara.org.tr

Web: http://www.filmfestankara.org.tr

0 yorum:

Yorum Gönder

İzleyiciler

 
Copyright 2009 Kısa İyidir. Tüm hakları saklıdır.
Blog içerisindeki hiçbir yazı -festival ve yarışma duyuruları hariç- izin alınmadan ve kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
by Heval Hazal Kurt