RSS
Kısa İyidir taşındı!! Bir süredir blog olarak devam ettiğimiz çalışmalarımıza artık www.kisaiyidir.net adresinde daha geniş içerikli bir portal olarak devam ediyoruz. Orada görüşmek üzere!!

Ulusal Kadıköy Kısa Film YarışmasıYarışmadan facebook'taki kısa film grubundan bir arkadaş sayesinde haberim oldu kendisine teşekkür. 


Heval Hazal Kurt


Son Katılım Tarihi : 25 Aralık 2009
Email


Avrupa Kültür Başkenti Organizasyonu bünyesinde gerçekleşecek ‘Ulusal Kadıköy Kısa Film Yarışması’ İstanbul ve Kadıköy’ün görsel sanatlar dallarının en etkili araçlarından olan, sinema sanatıyla bütünleştirmektedir. Yarışma dolayısıyla Kadıköy ilçemizin de tanıtımına katkı sağlayacaktır.
Sinema dünyasında yeni, yaratıcı fikirlerin oluşumuna destek vermek, genç sinemacıları teşvik etmek, yaratıcılıklarını sergileyebilme olanakları sunabilmesi amacıyla, Uluslararası Lions Dernekleri 11-Y Yönetim Çevresi İstanbul Anadolu Yakası Kadıköy Federasyonu Kısa Film Yarışması düzenlemiştir. Diğer yandan hızla gelişmekte olan sinema alanındaki yeni atılımları ve genç sanatçıları desteklemektir.
Ulusal Kadıköy Kısa Film Yarışması üniversitelerin iletişim fakülteleri ve görsel bölümlerinde okuyan  sinema televizyon dallarında öğretim gören veya mezun tüm genç yönetmenlere açıktır.
Yarışmada 3 dalda  ödül verilecektir. Ödüller  ‘En İyi Kısa Film, En İyi Görüntü Yönetmeni, En iyi Senaryo şeklinde düzenlenmiştir.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin aşağıdaki adresten bilgi alarak ‘Bilgi ve Katılım Form’u isteyebilirler.
ADRES:   Hakkı bey Cad.Muratpaşa Sk. Nurlaş İş Hanı No:11 K:6 34722-13 Ziverbey/İstanbul_TURKEY
Tel:       0216 349 09 16 - 348 60 43
Fax:      0216 418 26 87
KATILIM KOŞULLARI 


1. AMAÇ
Uluslararası LIONS DERNEKLERİ 118-Y YÖNETİM CEVRESİ FEDERASYONU tarafından düzenlenen “ULUSAL KADIKÖY KISA FİLM YARIŞMASI” çerçevesinde, IGLO ‘un ana sponsorluğun da SE-SAM ve KADIKÖY BELEDİYE sinin katkılarıyla, kısa film yapımını özendirmek,

Hızla gelişmekte olan sinema alanındaki yeni atılımları ve genç sanatçıları desteklemek Ulusal projelerde genç sanatçılar arasında esin paylaşımına olanak sağlayacak

Sinema dünyasında yeni, yaratıcı fikirlerin oluşumuna destek vermek, genç sinemacıları teşvik etmek, yaratıcılıklarını sergileyebilme olanağı vermek


2. YARIŞMA TARİHİ

Kısa Film Yarışması" bu yıl, LIONS ULUSAL” KADIKÖY KISA FİLM YARIŞMASI “kapsamında
21 MAYIS 2010 tarihinde CKM Kültür Merkezinde düzenlenecektir.

3. KATILMA KOŞULLARI

3.1 Filmler DVD formatında iki (2) ayrı kopya olarak gönderilir.
Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur.
Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

3.2 Kısa film yarışması başvurularında tür ayrımına (kurmaca, deneysel, canlandırma)
gidilmemiş ve yarışma tek kategoride açılmıştır. Jüri değerlendirmeyi genel olarak kısa film anlatım yetkinliğini dikkate alarak yapacaktır.

3.3 Yapımcılardan en az birinin ya da yönetmeninin T.C vatandaşı olması gerekmektedir.

3.4 Yarışmacılar bir eserle yarışmaya katılabilirler.

3.5 Yarışmaya süresi 10 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Yarışma komitesi gerekli gördüğü durumlarda sürede yüzde onluk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.
.
3.6 Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru belgesini, yarışama komitesinden sağlayabilir.
Başvuru belgeleri doldurularak en geç… 25 Aralık 2009 tarihine kadar yarışma komitesine ulaştırılmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular Yarışma Komitesi gerekli gördüğü takdirde bir istisna yapılarak kabul edilebilir.

3.7 Yarışmaya gönderilen bütün filmler yarışma arşivinde saklanır.

3.8 Yarışmaya katılacak fılmler için son teslim tarihi 15 Şubat 2010 dir. Yarışmaya katılmak isteyenler, en geç bu tarihe kadar komitenin aşağıdaki adresine;
i. Başvuru formunu,
ii. Eserin ıkı adet DVD kopyasını (VCD kabul edilmeyecektir)
iii.Yapıtla ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğrafı,
iv. Yönetmenin fotoğrafı,
v. Yönetmenin kısa bir özgeçmişi
vi. Filmin kısa bir özetini teslim etmiş olmalıdırlar. DVD bantların üzerlerine ve fotoğrafların arka yüzeylerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır.

ULUSLARARASI LIONS DERNEKLERİ 118-Y YÖNETİM CEVRESİ FEDERASYONU
Hakkı bey Cad.Muratpaşa Sk. Nurlaş İş Hanı No:11 K:6 34722–13 Ziverbey/İstanbul_TURKEY
Tel: 0216 349 09 16 – 348 60 43
Fax: 0216 418 26 87
E-Posta: lionskisafilmyarismasi@yahoo.com
kisafilmyarismasi@yahoo.com3.9 Yarışacak filmlerin kopyalarının en geç… 15 Şubat 2010 tarihine kadar Yarışma Komitesinin adresine ulaştırılması zorunludur. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır.
Yarışmaya katılan filmler ön elemeden geçirilecek ve sonuçlar yarışmacıların mail adreslerine ve medya aracılığıyla da duyurulacaktır. Ön eleme Kurulu, yarışama yönetimi içinden ya da dışından seçilecek uzman(lar)dan oluşur.

4. SEÇİCİ KURULU VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1 Seçiciler Kurulu 10 üyeden oluşur ve Yarışma Yürütme Kurulu tarafından sinemacılar, sinemayla ilgili dallarda akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film yarışmasını düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilir. Jüri üyelerinde TC vatandaşı olma koşulu aranmayacaktır.

4.2 Yarışma Yürütme Kurulu, Seçiciler Kurulu toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunabilir.

4.3 Seçiciler Kurulu, filmleri izlemeye başlamadan önce Yarışma Yürütme Kurulu'ndan bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Kısa Film Yarışmasıyla ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçiciler Kurulu kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.

4.4 Seçiciler Kurulu Üyeleri filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

4.5 Seçiciler Kurulu ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin "yaratıcı", "sanatsal" niteliklerini gözeterek ödüllerin sahiplerini saptar.

4.6 10 kişiden oluşan Seçiciler Kurulu kararlarını salt çoğunlukla ( en az 6 oy )verir.

4.7 Seçiciler Kurulu kararlarını yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklandığı basın duyurusundan önce yarışma Yönetimi’ne teslim edecek

5. ÖDÜLLER

5.1 Seçiciler Kurulu, yarışmaya kabul edilen filmler arasından 1ci, 2ci, 3cü yü belirleyecektir.
5.2 Kısa Film 1. 8.000 TL para ödülü
2. 4.000 TL para ödülü
3. 3.000 TL para ödülü ile ödüllendirecektir


5.3 Ödül alanlara LIONS’ un ASLAN Heykeli verilir.

5.4 Seçiciler Kurulu bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül veremez. Ancak
LIONS ULUSAL “KADIKÖY KISA FİLM “yarışmasında ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar yarışma başlamasından en az bir hafta önce Yürütme Kurulu'na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde durum Seçiciler Kurulu'na sunulur.

5.5 Bu ek ödüller için film seçimi ya başvuru yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip
Gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilir ya da ek ödül vermek isteyen kişi ya
da kuruluşlar bu seçimin Seçiciler Kurulu tarafından yapılmasını isteyebilir. Ek ödülün
Yarışma Komitesi tarafından onaylanması zorunludur.

5.6 Ödülü hak eden kişi(ler), ödülünü almak üzere Ödül Töreni'nde bizzat bulunmak
zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yönetiminin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın
katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül ULUSLARARASI LIONS DERNEKLERİ 118-Y YÖNETİM CEVRESİ FEDERASYONU uhdesinde kalır.

5.7 Yarışma sonuçları 21 MAYIS 2010 düzenlenecek törenle açıklanacaktır.

5.8 Para ödülü, ULUSLARARASI LIONS DERNEKLERİ 118-Y YÖNETİM CEVRESİ FEDERASYONU tarafından en geç 24 MAYIS 2010 tarihinde ödenir.

5.9 İstanbul dışından yarışmaya katılarak ön elemeyi geçen yarışmacılar, yarışma Koordinatörlüğü tarafından 1 gün süresince İstanbul da konuk edilir.


6. ÖZEL KOŞULLAR

6.1 Yarışmanın yapılabilmesi için 10 (on) film yarışmaya katılmış olması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz.

6.2 Yarışmaya başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır.

6.3 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler
nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

6.4 Kadıköy “Kısa Film Yarışmasın” da ödül kazanan film yayınladıkları basın bültenlerinde ve yerel televizyon gösterimlerinde Lıonsun logosu ve Ana sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür
7. GENEL KOŞULLAR


7.1 Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi, münhasıran ULUSLARARASI LIONS DERNEKLERİ 118-Y YÖNETİM CEVRESİ FEDERASYONU aittir.

7.2 Bu yönetmelikteki her türlü değişiklik hakkı, ULUSLARARASI LIONS DERNEKLERİ 118-Y YÖNETİM CEVRESİ FEDERASYONU aittir.

7.3 Bu yönetmelik, ULUSLAR ARASI LIONS DERNEKLERİ 118-Y YÖNETİM CEVRESİ FEDERASYONU Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın onayıyla yürürlüğe girmiştir.


KADIKÖY KISA FILM YARIŞMA KOMİTESİ


Nezahat ENGİN
Kısa film Komite Başkanı

Asuman ÖZTÜRK Beynem URAN
Komite Sekreteri Basın ve Halkla İlişkiler

Saime TEZEL Özden BAYRAK Resmiye ÇİLLİ
Komite Üyesi Komite Üyesi Komite Üyesi3 yorum:

erdart dedi ki...

güzel, faydalı bir blog olmuş. tebrikler. özellikle sağdaki deadline kısmı iyi olmuş. ben bunun için firefoxuma ReminderFox isimli eklentiyi eklemiştim, burda hazırı varmış gibi hissettim görünce =)şu da benim facebookta gördüğüm bir kısa film festivali, kulaktan kulağa, blogdan bloğa yayıla hepsi =)

http://www.facebook.com/group.php?gid=166889674694

heval hazal kurt dedi ki...

teşekkürler. o festivali de ekleyelim hemen.

Danyal dedi ki...

Arkadaşlar Festival son başvuru zamanı 25 Aralık 2009'u yetkililer uzatmış bulunmaktadır ve geçen gün yaptığım konuşma neticesinde festivalin konu kısıtlaması olduğuna dair bir uyarı aldım ne kadar güvenilir bilgi olduğunu bilemiyorum ama isteyenler arayabilirler konu: çocuklar

Yorum Gönder

İzleyiciler

 
Copyright 2009 Kısa İyidir. Tüm hakları saklıdır.
Blog içerisindeki hiçbir yazı -festival ve yarışma duyuruları hariç- izin alınmadan ve kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
by Heval Hazal Kurt