RSS
Kısa İyidir taşındı!! Bir süredir blog olarak devam ettiğimiz çalışmalarımıza artık www.kisaiyidir.net adresinde daha geniş içerikli bir portal olarak devam ediyoruz. Orada görüşmek üzere!!

22. Ankara Uluslararası Film Festivali


17 - 27 Mart 2011 tarihlerinde 22.si düzenlenecek olan Ankara Uluslararası Film Festivali başvurularını açtı. Kısa film dalında hem yarışma hem de gösterim bölümü bulunan festivalin katılım koşulları yazının devamında.

Son Başvuru Tarihi : 7 Ocak 2011
İnternet Sayfası için tıkla
Başvuru Formu için tıkla
22. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
17 – 27 Mart 2011

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
YÖNETMELİK

1. AMAÇ
22. Ankara Uluslararası Film Festivali (17 – 27 Mart 2011) çerçevesinde, ticari şansı olmayan kısa film yapımını özendirmek, ulusal kısa filme katkıda bulunacak yeni sinemacıları desteklemek ve kısa canlandırma sinemasının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Ulusal Kısa Film Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın yapılabilmesi için her dalda (Kurmaca - Deneysel - Canlandırma) en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılamayan dalda yarışma açılmaz. 

2. KATILIM KOŞULLARI
 1. Kısa film yarışmasına 35 mm ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Festival yönetimi, filmlerin gösterim kopyalarının 35mm, DVD veya BETACAM SP PAL formatlarında olmasını tercih edecektir.
 2. Yapımcılardan veya yönetmenlerden en az birinin T.C vatandaşı olması gerekmektedir.
 3. Yarışmaya, süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.
 4. Kısa film başvuruları kurmaca, deneysel ve canlandırma olmak üzere üç dalda değerlendirilecektir.
 5. Yarışmaya 31 Aralık 2009 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir. Ancak, daha önce Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde bir yarışmaya başvurmuş olan filmler bu yarışmaya katılamaz.
 6. Orijinal dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı,orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe altyazılı olmalı ve İngilizce diyalog listesi gönderilmelidir.
 7. Yarışmaya katılmak isteyenler, Festival’in web sayfasından (http://www.filmfestankara.org.tr) başvuru yapabilirler.Web sayfasındaki yönergeleri izleyerek başvuru formu doldurulduktan sonra vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilen formun çıktısı imzalanarak, en geç 07 Ocak 2011 Cuma gününe kadar filmin iki adet DVD kopyası ile birlikte festival adresine ulaştırılmalıdır. Başvurunun tamamlanabilmesi için, aşağıda belirtilen materyaller de bu tarihe kadar başvuru takip sayfası üzerinden gönderilmiş olmalıdır. 
  Başvurunun tamamlanması için istenen materyaller:
  • Yapıtla ilgili sahnelerden en az iki adet siyah beyaz veya renkli fotoğraf (300 dpi),
  • Yönetmenin siyah beyaz veya renkli fotoğrafı (300dpi),
  • Filmin İngilizce diyalog listesi (Yukarıda belirtildiği koşulda gereklidir.)

 8. İstenen materyaller tamamlanmadığı sürece, filmin DVD kopyaları Festival merkezine ulaştırılsa da başvuru tamamlanamayacaktır. Başvurunuza ilişkin eksik materyal bulunup bulunmadığını başvuru takip sayfasından kontrol edebilirsiniz.
 9. DVD ve BETACAM SP bantların her birinin üzerlerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır.
 10. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.
 11. Ön Eleme Seçiciler Kurulu, Festival Yönetimi içerisinden ve/veya Festival Yönetimi’nin kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön elemeyi yapacak olan Seçiciler Kurulu’nda üç üye bulunacaktır. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Seçiciler Kurulu’na izletilmeyecektir.
 12. Yarışmaya katılan filmler ön elemeden geçirilecek ve sonuçlarson başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde (en geç 24 Ocak 2011 Pazartesi) Festival’in web sayfasında duyurulacaktır.
 13. Yarışacak film sahiplerinden, video çalışmalarda BETACAM SP PAL veya DVD kopya, film çalışmalarda 35mm, BETACAM SP PAL veya DVD kopyası istenecektir. 16mm formatında çekilen filmler BETACAM SP PAL veya DVD formatlarına aktarıldığı takdirde yarışmaya katılabilirler. Gösterim formatı, Festival yönetimi tarafından belirlenecek ve yarışmacılara duyurulacaktır.
 14. Yarışacak filmlerin gösterim kopyalarının en geç 11 Şubat 2011 tarihine kadar Festival Merkezi’ne ulaştırılması zorunludur. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır.
 15. Filmler 11 Şubat 2011 tarihine kadar aynı yapımın düzeltilmiş kopyasıyla değiştirilebilir. Bu tarihten sonra yarışma veya gösterim programına alınmış filmler Festival’den çekilemez.
 16. Ön eleme sonucu yarışmaya uygun bulunmayan filmler, Ön Eleme Seçiciler Kurulu tarafından gösterim programı için değerlendirilebilir. Filmin yasal sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak istemiyorsa bu durumu en geç 11 Şubat 2011 tarihine kadar yazılı olarak festival yönetimine bildirmek zorundadır. Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyası sahiplerine iade edilmeyecek, festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. 

3. ÖZEL KOŞULLAR
 1. Yarışmadan sonra Festival arşivinde bulundurulacak olan DVD formatındaki kopyalar ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir. Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, yapılan zorunlu harcamalar kesildikten sonra geri kalan miktar filmin yasal sahibine ödenir. Filmler, Festival sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Festival Yönetimi, yapımcı ile TV kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.
 2. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
 3. Yapımlar izleyiciye ve Seçiciler Kurulu’na, Festival Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında Yürütme Kurulu’na ya da salon yetkililerine, salon, seans ya da program değişikliği önerilemez.
 4. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu’na aittir. Ulusal Kısa Film yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen ve filme katkısı bulunan diğer sanatçılar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan sanatçıları haberdar etmek, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

4. SEÇİCİLER KURULU’NUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI
 1. Seçiciler Kurulu 5 kişidir ve Festival Yürütme Kurulu tarafından sinema sanatçıları, film yapımcıları, konuyla ilgili bilim adamları, sinema yazarları ve sinema ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan başka dallardan sanatçılar ve kişiler arasından oluşturulur. Yarışma için seçilen filmler, Festival tarihleri içinde Seçiciler Kurulu tarafından izleyici ile birlikte izlenir.
 2. Festival Yürütme Kurulu içerisinden oy hakkı bulunmayan bir gözlemci Seçiciler Kurulu toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
 3. Seçiciler Kurulu, filmleri izlemeye başlamadan önce Festival Yürütme Kurulu’ndan bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Festival ve Ulusal Kısa Film Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçiciler Kurulu kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.
 4. Seçiciler Kurulu Üyeleri yarışma sırasında filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
 5. 5 kişiden oluşan Seçiciler Kurulu kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.
 6. Seçiciler Kurulu, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları Festival Yönetimi’ne teslim etmekle yükümlüdür.
 7. Seçiciler Kurulu karar için en geç, son yarışma filmini değerlendirdiği günü izleyen sabah saat 09.00’da toplanır.

5. ÖDÜLLER 
 1. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın dalları ve ödülleri şunlardır:
  • En İyi Kurmaca Film
  • En İyi Deneysel Film
  • En İyi Canlandırma
 2. Ödül alanlara bir yarışma yontusu ve ödül belgesi verilir. Her üç dalda da “En İyi Film Ödülü” alan filmler 2.500,00 Türk Lirası para ödülü ile de ödüllendirilir.
 3. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz.
 4. Seçiciler Kurulu isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlerden yalnızca birine “özel ödül” verebilir.
 5. Seçiciler Kurulu bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül veremez. Ancak Ankara Uluslararası Film Festivali yarışmalı bölümlerinde ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar Festivalin başlamasından en az on beş gün önce Yürütme Kurulu’na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde durum Seçiciler Kurulu’na sunulur.
 6. Ek ödüller için film seçimi, başvuru yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip gerekçeli ve yazılı olarak Festival Yönetimi’ne bildirilir ya da ek ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar bu seçimin Seçiciler Kurulu tarafından yapılmasını isteyebilir. 
 7.  
DÜNYA KİTLE İLETİŞİMİ ARAŞTIRMA VAKFI
ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ


FARABİ SOK. NO: 29/1 06690, ÇANKAYA/ANKARA
TEL: +90 312 468 77 45, 468 38 92 FAKS: +90 312 467 78 30
E-Posta: kivancyalciner@filmfestankara.org.tr
Web: http://www.filmfestankara.org.tr

0 yorum:

Yorum Gönder

İzleyiciler

 
Copyright 2009 Kısa İyidir. Tüm hakları saklıdır.
Blog içerisindeki hiçbir yazı -festival ve yarışma duyuruları hariç- izin alınmadan ve kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
by Heval Hazal Kurt