RSS
Kısa İyidir taşındı!! Bir süredir blog olarak devam ettiğimiz çalışmalarımıza artık www.kisaiyidir.net adresinde daha geniş içerikli bir portal olarak devam ediyoruz. Orada görüşmek üzere!!

Hisar Kısa Film Seçkisi 2011


Hisar Kısa Film Seçkisi 2005 yılından bu yana yıl içerisinde Türkiye’de çekilen yüzlerce kısa filmi tarıyor, başvuruları topluyor, elemelerden geçiriyor ve jüri kararıyla seçilen 10 kısa filmi bir DVD’de toplayarak sinema okullarına, ulusal ve uluslararası yarışmalara, festivallere gönderiyor. Hisar Kısa Film Seçkisi kısa filmcilerin filmlerini ve kendilerini duyurmaları için önemli bir fırsat.

Hisar Kısa Film Seçkisi 2011 Jürileri oyuncu Tülin Özen, yönetmen kardeşler Durul ve Yağmur Taylan, SİYAD Başkanı ve Sinema Eleştirmeni Murat Özer'den oluşmakta.

Hisar Kısa Film Seçkisi için bu seneki başvurular başladı. 

Son Başvuru Tarihi : 21 Ocak 2011
İnternet Sitesi için tıkla
Başvuru Formu için tıkla

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Hisar Kısa Film Seçkisi’ne gönderilecek olan filmlerde 30 dakikadan uzun olmaması kaydıyla tür sınırlaması (kurmaca, deneysel, animasyon, belgesel) yoktur. Ancak jüri uygun gördüğü takdirde zaman sınırlaması kuralını kaldırabilir.

2. Katılımcılar, eksiksiz doldurulmuş başvuru formunu ve filmin İngilizce altyazılı bir mini DV ya da DVD formatında kaydedilmiş kopyasını Mithat Alam Film Merkezi’nin (MAFM) belirleyeceği tarihe kadar Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi, Güney Kampüs, Bebek, İstanbul adresine göndermelidir.

3. Hisar Kısa Film Seçkisi’ne gönderilecek filmlerdeki özgün olmayan müzik, görüntü vb. kullanımlarında kullanılan malzemenin telif haklarının alındığı belgelenmelidir.

4. Hisar Seçkisi, ulusal bir yarışma olarak sadece T.C uyruklu yönetmenlere açıktır.

5. Katılımcılar, Hisar Kısa Film Seçkisi’ne birden fazla filmle katılabilirler.

6. Filmin daha önce bir festivale, yarışmaya katılmış olması ya da herhangi bir festivalde ödül kazanmış olması Hisar Kısa Film Seçkisi’ne katılmasına engel değildir.

7. Hisar Film Seçkisi’ne yurtdışından gönderilecek zarfların üzerine “No Commercial Value, Cultural Purposes Only” ibaresi yazılmalıdır.

8. Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

9. Jüri seçimiyle Hisar Kısa Film Seçkisi’ne kabul edilen filmler, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından Hisar Seçkisi DVD’sinde toplanır. Filmin haklarına sahip olan kişi/firma, başvuru formunu doldurarak, filminin bu DVD’de yayınlanacağını ve bu DVD’nin tanıtım amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından yurtiçi/yurtdışındaki sinema kurumlarına, festivallerine ve benzeri yerlere yollanabileceğini kabul etmiş sayılır.

10. Gönderilen filmler MAFM tarafından kesinlikle ticari olarak kullanılmayacaktır.

11. Katılımcı, Hisar Kısa Film Seçkisi’ne başvurduktan sonra filmini geri çekemez.

12. Bu formda belirtilen koşullara uymayan başvurular MAFM tarafından Hisar Kısa Film Seçkisi’nden çıkarılabilir.

13. Eleme: Başvuran filmlerin değerlendirilmesi iki etapta yapılacaktır. Öncelikle MAFM tarafından belirlenecek bir ön jüri filmlerin tamamını izleyerek ana jürinin değerlendirmesine sunacağı filmleri belirleyecektir. Ana jüri ise ön jürinin kendilerine değerlendirme amacıyla sunduğu filmleri izleyecektir. Her jüri üyesi kendi ilk on filmini sıralayarak MAFM’ye bildirecektir. MAFM jüri üyelerinin sıralamalarını değerlendirerek on filmden oluşan Hisar Seçkisi’ni belirleyecektir.

14. Taşıma: Filmlerin gösterim kopyasının Hisar Seçkisi’ne gönderim giderleri başvuru sahibi tarafından; gösterim sonrası iade masrafları Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından karşılanacaktır.

15. Sigorta: Seçilen filmlere ait kopyaların Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’ne tesliminden itibaren kopyayı sağlayan kişi ya da kuruluşa iadesine kadar geçen süre içindeki sigortasından MAFM sorumludur.

16. Hisar Seçkisi’ne kabul edilen filmlerin gösterim kopyasının (mini DV, DVD, Betacam, 16mm veya 35mm) MAFM’nin belirleyeceği tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

17. Ön eleme için gönderilmiş olan kopyalar iade edilmez ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nin arşivinde saklanır.

18. MAFM arşivinde bulundurulacak olan Mini DV ve DVD kopyalar ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir.

19. Hisar Kısa Film Seçkisi 2011’e giren 10 filmin açıklamasından sonra, bu filmlerin Mini DV ve ya AVI formatında kopyaları 4 Mart Cuma günü saat 17:00’ye kadar MAFM’e ulaştırılmalıdır.

20. Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi, münhasıran Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi ’ne aittir.

Başvuru Gönderim Adresi
Lütfen gönderdiğiniz zarfın üzerine HKFS 2011 ibaresini koyunuz.

Mithat Alam Film Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs
Bebek / İstanbul / Türkiye
Tel : (+90) 212 287 70 76-86
Fax : (+90) 212 287 70 68

E-Posta : mafm@boun.edu.tr
İnternet : www.mafm.boun.edu.tr

0 yorum:

Yorum Gönder

İzleyiciler

 
Copyright 2009 Kısa İyidir. Tüm hakları saklıdır.
Blog içerisindeki hiçbir yazı -festival ve yarışma duyuruları hariç- izin alınmadan ve kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
by Heval Hazal Kurt