RSS
Kısa İyidir taşındı!! Bir süredir blog olarak devam ettiğimiz çalışmalarımıza artık www.kisaiyidir.net adresinde daha geniş içerikli bir portal olarak devam ediyoruz. Orada görüşmek üzere!!

4. Kristal Klaket Kısa Film Yarışması


Son Başvuru Tarihi : 1 Kasım 2010

İnternet Sayfası için tıkla 

BAŞVURU KOŞULLARI 

1.AMAÇ 
FATİH ÜNİVERSİTESİ, KRİSTAL KLAKET IV. KISA FİLM YARIŞMASI ile kısa film yapımını özendirmeyi, gelişmesine katkıda bulunmayı, yeni sinemacıları desteklemeyi ve sinema sektörüne entegrasyonlarını sağlamayı hedeflemiştir. 

2.YARIŞMATARİHLERİ 
KRİSTAL KLAKET IV. KISA FİLM YARIŞMASI bu yıl, 27 Temmuz 2010 - 31 Ocak 2011 tarihleri arasında düzenlenecektir. 

3. KATILMA KOŞULLARI 
3.1 Kısa film yarışmasınına 35mm. film, DV, High Definition, Betacam ile çekilmiş ya da bu formatlara aktarılmış yapımlar katılabilir. Yarışma yönetimi filmlerin gönderim ve gösterim kopyalarının DVD formatında olmasını zorunlu tutar.

3.2 Kısa film yarışması başvurularında tür ayrımına (kurmaca, belgesel, animasyon ) gidilmiştir. Kategoriler ayrı jüriler tarafından ayrı ayrı yapılacaktır. 

3.3 Yapımcılardan en az birinin ya da yönetmeninin T.C vatandaşı olması gerekmektedir. 

3.4 Yarışmacılar en fazla 2 eser ile yarışmaya katılabilirler.

3.5 Yarışmaya süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Festival komitesi gerekli gördüğü durumlarda sürede yüzde onluk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir. 

3.6 Yarışmaya, Ocak 2008 tarihinden sonra hazırlanmış olan yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir. 

3.7 Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru belgesini, www.kristalklaket.com veya www.fatih.edu.tr adreslerinden temin edebilirler. Başvuru belgeleri doldurularak en geç 01 Kasım 2010 tarihine kadar yarışma yönetimine ulaştırılmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

3.8 Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 01 Kasım 2010’dur. Yarışmaya katılmak isteyenler, en geç bu tarihe kadar Fatih Universitesi’nin aşağıdaki adresine;  

i. Başvuru formunu, 
ii. Eserin bir adet DVD kopyasını (VCD kabul edilmeyecektir.)
iii.Yapıtla ilgili sahnelerden en az iki adet siyah beyaz veya renkli fotoğrafı, 
iv. Yönetmenin siyah beyaz veya renkli fotoğrafı, 
v. Yönetmenin kısa bir özgeçmişi 
vi. Filmin kısa bir özetini 
teslim etmiş olmalıdırlar. DVD lerin üzerlerine ve fotoğrafların arka yüzeylerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır. 

Fatih Üniversitesi 
KRİSTAL KLAKET KISA FİLM YARIŞMASI
34500 Büyükçekmece / İSTANBUL

3.9 Yarışacak filmlerin 35mm. ve Betacam SP kopyaları da, filmin dereceye girmesi durumunda katılımcıdan istenecektir. Ön Eleme Kurulu’nun tavsiyesiyle istisnai durumlarda Yarışma Komitesi filmlerin DV orijinalinden Betacam SP formatına aktarılmasını üstlenebilir. Diğer formatlarda istisna yapılamaz. Yarışma için seçilen filmler değerlendirme tarihleri içinde Seçiciler Kurulu tarafından DVD olarak izlenir.

3.10 Yarışmaya katılan filmler ön elemeden geçirilecek ve sonuçlar 10 Aralık 2010 tarihinde web sayfası ve medya aracılığıyla duyurulacaktır. Ön Eleme Kurulu, Yarışma yönetimi içinden ya da dışından seçilecek uzman(lar)dan oluşur.

3.11 Başvurusu yapılmış kısa filmler ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın 10 Aralık 2010 tarihinden sonra Yarışmadan kesinlikle çekilemez. 

4. SEÇİCİ KURULU VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 
4.1 Seçiciler Kurulu belirtilen sayıda ( beş veya sekiz ) üyeden oluşur ve Yarışma Yürütme Kurulu tarafından sinemacılar, sinemayla ilgili dallarda akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilir. Jüri üyelerinde TC vatandaşı olma koşulu aranmayacaktır.

4.2 Yarışma Yürütme Kurulu, Seçiciler Kurulu toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunabilir.

4.3 Seçiciler Kurulu, filmleri izlemeye başlamadan önce Yarışma Yürütme Kurulu’ndan bir görevli üye ve ana sponsor ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Kısa Film Yarışmasıyla ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçiciler Kurulu kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.

4.4 Seçiciler Kurulu Üyeleri finale kalan filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

4.5 Seçiciler Kurulu ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin “yenilikçi”, “sanatsal” niteliklerini gözeterek ödüllerin sahiplerini saptar.

4.6 Seçiciler Kurulu kararlarını salt çoğunlukla  verir. 

5. ÖDÜLLER
5.1 Seçiciler Kurulu, yarışmaya kabul edilen filmler arasından her kategoride En İyi Film ’i belirleyecek ve 2 adet Jüri Özel Ödülü verecektir. Jüri, gerekli görmüyorsa Özel Ödül vermek zorunda değildir, ancak En İyi Filmlerin seçilmesi zorunludur.

5.2 Kurmaca ve Belgesel dalında En İyi Film’in yönetmenleri merkezi Amerika’da bulunan New York Film Akademisinde 8 haftalık sinema eğitimi almaya hak kazanır. Animasyon dalı birincisi NYFA’da 4 haftalık sinema eğitimi hakkı kazanır.  En İyi Film Ödülü paylaştırılamaz.

5.3 Ödül alanlara Özel Plaket verilir. 

5.4 Seçiciler Kurulu bu koşullarda belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül veremez. Ancak, ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar yarışmaya son katılım tarihi olan 01 Kasım 2010’a kadar, Yürütme Kurulu’na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde durum Seçiciler Kurulu’na sunulur.

5.5 Bu ek ödüller için film seçimi ya başvuru yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilir ya da ek ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar bu seçimin Seçiciler Kurulu tarafından yapılmasını isteyebilir. Ek ödülün Festival Komitesi tarafından onaylanması zorunludur. 

5.6 Ödülü hakeden kişi(ler), ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yönetiminin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül Fatih Universitesi’nde kalır. 

5.7 Para ödülü, ilgili kurum tarafından en geç  28.02.2011 tarihinde ödenir. 

5.8 Kurmaca ve Belgesel burslarının süresi 8'er haftadır. Animasyon bursunun süresi 4 haftadır.
Kısa dönem belgesel bursu bulunmadığı için belgesel bursu kazanan kişi pratik ağırlıklı kurmaca eğitimine dahil edilecektir. 

5.9 Ödüller sadece eğitim bursunu kapsamaktadır. Bunun dışında kazanan kişiye 5.000TL nakit verilecektir. 
Diğer tüm masraflar kazanan kişiye aittir. ( Ulaşım - barınma - yemek - diğer masraflar )

5.10 Kategori birincilerine verilecek olan nakit para ödülü, eğitim bursu süresince yapacağı harcamaların karşılığında verilir. Söz konusu meblağ eğitimin devamı süresince 3 defada ödenir. 

5.11 Eğitim bursunun Ödül Törenini takiben en geç 6 ay içinde kullanılması zorunludur.

5.12 Eğitim bursu hakkını kullanmayan kişiye nakit para ödülü verilmez.

KURMACA DALI: 
Birinci; New York Film Academy´de 8 Haftalık Sinema Eğitimi ve 5.000 TL
İkinci; 4.000
Üçüncü; 3.000
Jüri Özel Ödülü 1.000 TL
Jüri Özel Ödülü 1.000 TL

BELGESEL DALI: 
Birinci; New York Film Academy´de 8 Haftalık Sinema Eğitimi ve 5.000 TL
İkinci; 3.500TL 
Üçüncü; 2500 TL

ANİMASYON DALI: 
Birinci; New York Film Academy´de 4 Haftalık Sinema Eğitimi ve 5.000 TL
İkinci; 3000 TL 
Üçüncü; 2.000 TL

6. ÖZEL KOŞULLAR 
6.1 Yarışmanın yapılabilmesi için her kategoride kurmaca, belgesel, animasyon dallarında ayırım gözetmeksizin en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz. 

6.2 Başvurusu yapılmış filmler ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın 10 Aralık 2010 tarihinden sonra Yarışmadan kesinlikle çekilemez.

6.3 Ödüller, yapılacak olan törenle sahiplerine verilir.

6.4 Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyaları sahiplerine iade edilmeyecek ve yarışma arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

6.5 Yarışmadan sonra Yarışma arşivinde bulundurulacak olan DVD kopyalar ulusal ya da uluslararası Festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir. Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, göndermek için zorunlu harcamalar kesildikten sonra geri kalan miktar filmin yasal sahibine ödenir. Filmler, Yarışma sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, yapımcı bunu kabul etmiş sayılır. 

6.6 Yarışmaya başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır. 

6.7 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir

7. GENEL KOŞULLAR
7.1 Bu koşullarda belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi, münhasıran Fatih Üniversitesi’ne aittir.

7.2 Bu koşullardaki her türlü değişiklik hakkı, FATİH ÜNİVERSİTESİ Yönetimine aittir.

7.3 Bu koşullar, FATİH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafindan oluşturulmuştur.
0 yorum:

Yorum Gönder

İzleyiciler

 
Copyright 2009 Kısa İyidir. Tüm hakları saklıdır.
Blog içerisindeki hiçbir yazı -festival ve yarışma duyuruları hariç- izin alınmadan ve kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
by Heval Hazal Kurt