RSS
Kısa İyidir taşındı!! Bir süredir blog olarak devam ettiğimiz çalışmalarımıza artık www.kisaiyidir.net adresinde daha geniş içerikli bir portal olarak devam ediyoruz. Orada görüşmek üzere!!

47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film FestivaliAltın Portakal bu seneki başvurularını açtı. 47 senedir düzenlenen bir festivalin hala kısa filmlerde tür ayrımına gitmeyip tüm türdeki filmleri aynı kategoride yarıştırmak gibi yanlış bir uygulamaya devam etmesini anlamak mümkün değil. İlerleyen senelerde bu durumun değişip değişmediğini hep beraber göreceğiz. Jüri yönetmelikte geçmiyor ama basın toplantısında açıkladıklarına bakılırsa kısa film adına değilse bile uzun metraj adına her zaman olduğu gibi gene tartışmalı bir sene olacağa benziyor. Altın Portakal bunu hep yapıyor. Neyse konuyu dağıtmayalım. Festival ve yarışmayla ilgili detaylar aşağıda. 
Heval. Son Başvuru Tarihi : 13 Ağustos 2010
İnternet Sayfası için tıkla
Başvuru Formu için tıklaKATILIM KOŞULLARI


A) AMAÇ
47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde, kısa film yapımını özendirmek, gelişmesine katkıda bulunmak, yeni sinemacıları desteklemek, sinema sektörü ile bütünleşmelerini sağlamak amacıyla Ulusal Kısa Film Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın yönetimi ve organizasyonu, kısa adı AKSAV olan Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilecektir. 


B) YARIŞMA TARİHLERİ 
"Ulusal Kısa Film Yarışması" 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali  kapsamında 9-14 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenecektir. 


C) KATILMA KOŞULLARI
1. Yarışma ulusal kısa filmlere açıktır, bu nedenle yapımcılardan en az biri ya da filmin yönetmeni T.C vatandaşı olmalıdır. 

2. Kısa Film Yarışması'nda tür ayrımına (kurmaca, deneysel, canlandırma) gidilmemiştir. Jüri değerlendirmeyi genel olarak kısa film anlatım yetkinliğini dikkate alarak yapar. 

3. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler. 

4. Yarışmaya, süresi 30 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Festival Komitesi gerekli gördüğü durumlarda filmin süresi için yüzde onluk bir dilimle istisna yapma hakkına sahiptir. 

5. Yarışmaya 1 Ekim 2009 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir. Ancak daha önce Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde bir yarışmaya katılmış olan filmler bu yarışmaya giremez. 
   
6. Filmlerin çekim formatları ne olursa olsun gösterim kopyalarının yüksek kalitede kaydedilmiş DVD formatında olması gerekmektedir.

7. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 13 Ağustos 2010 Cuma'dır. 

8. Film sahipleri doldurulmuş ve mavi mürekkepli kalemle imzalanmış başvuru formu ile birlikte filmin ;

  • Cd'ye yüklenmiş olarak filmin 1 sayfayı geçmeyen özeti ve künyesi (Türkçe ve İngilizce)
  • Cd'ye yüklenmiş olarak yönetmenin kısa biyografisi ve filmografisi (Türkçe ve İngilizce)
  • Cd'ye yüklenmiş olarak yönetmenin fotoğrafı (JPG formatında 300dpi)
  • Cd'ye yüklenmiş olarak filmlerden 5 adet fotoğraf (JPG formatında 300 dpi)
  • Filmin afişi (dijital ortamda / JPG formatında 300 dpi)
  • Filmin 3 adet afişi (gösterim salonlarına asmak için)
  • Cd'yw kaydedilmiş olarak filmin varsa katıldığı festival ve ödüllerin listesi (Türkçe ve İngilizce)
  • Fİlmlerin İngilizce altyazılı olması ya da Cd'ye yüklenmiş olarak Time Code'lu İngilizce diyalog listesinin gönderilmesi zorunludur. 
  • Ön jüri değerlendirmesi için filmin 6 adet DVD kopyası (VCD kabul edilmeyecektir)
  • DVD bantların ve CD dosyaların üzerlerinde yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazmalıdır. 
Festival kataloğu, altyazı çevirisi filmin tanıtımı için gerekli olan yukarıdaki malzemeleri eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile birlikte Cd ya da DVD'ye yükleyerek Antalya Kültür Sanat Vakfı'na (Sakıp Sabancı Bulvarı , Atatürk Kültür Parkı İçi, Antalya 07070 Türkiye) ulaştırmalıdırlar. 

9. Yarışmaya katılan filmler ön jüri tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve sonuçlar 6-15 Eylül 2010 tarihleri arasında web sayfası ve medya aracılığıyla duyurulur. 

10. Ön jürinin yarışmaya seçtiği filmlerin eser sahiplerinden, festival sırasındaki gösterimler için filmlerin yüksek kalitede kaydedilmiş DVD kopyası istenir. Yarışmaya seçilen filmler festival tarihleri içinde yüksek kalitede kaydedilmiş DVD'lerden izlenir. 

11. Yarışacak filmlerin yüksek kalitede kaydedilmiş DVD kopyalarının en geç 20 Eylül 2010 tarihine kadar Antalya Kültür Sanat Vakfı'nın yukarıda yazılmış adresine ulaştırılması zorunludur. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır. 

12. Ön jüri ve Ana jüri festival yönetimi tarafından seçilen uzmanlardan oluşur.

13. Başvurusu yapılmış kısa filmler ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın son başvuru tarihinden sonra yarışmadan kesinlikle çekilemez.

14. Ön Jüri tarafından  yarışmaya uygun bulunmayan kısa filmler, Ön Jüri'nin önerisiyle Festival Yönetimi'nce yarışma dışı gösterim programına alınabilir. Filmin yasal sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak istemiyorsa bu durumu başvuru formunda belirtmek durumundadır. 


D) JÜRİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
1. Ana Jüri en az 3 en fazla 5 üyeden oluşur. Festival yönetimi jüri üyelerini, akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivalleri düzenleyicileri, kültür sanat editörleri ve farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişilerden seçer. 

2. Jüri üyelerinde T.C vatandaşı olma koşulu aranmaz.

3. Festival Yönetimi, jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci yönteme ilişkin sorunların çözülmesinde katkıda bulunur. 

4. Jüri filmleri izlemeye başlamadan önce Festival Yönetimi'nden bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Festival ve Kısa Film Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra jüri tercih ederse kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.

5. Jüri üyeleri filmlerin tümünü izlemekle yükümlüdür.

6. Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin sanatsal niteliklerini gözeterek ve salt çoğunlukla alır. 

7. Jüri kararını yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak Festival Yönetimi'ne teslim etmekle yükümlüdür.


E) ÖDÜLLER
1. Jüri yarışmaya kabul edilen filmler arasından En İyi Film'i belirler ve isterse En İyi Film Ödülü'nün yanısıra gerekli görürse bir adet de akçasız Jüri Özel Ödülü verebilir. 

2. En İyi Film'e 10.000 TL para ödülü verilir. Ödül paylaştırıldığı taktirde ödül miktarı ikiye bölünür. Ödül paylaştırma kararı için jürinin oybirliği gerekir. Ödül alan(lar)a akçeli ödülün yanısıra Altın Portakal heykeli verilir.

3. Kısa Film dalında özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar Festivalin başlamasından en az bir ay önce Festival Yönetimi'ne başvurabilirler. Festival Yönetimi uygun görürse bu ödülü kabul eder ve bu "özel ödül"le ilgili olarak jüriyi bilgilendirir.

4. Parasal ödüller fatura karşılığı ödenir. Ödül tutarına KDV dahildir. Ödül tutarından yapılacak yasal kesintiler varsa bu bedeller kesilerek ilgili kurumlara AKSAV tarafından yatırılır. Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda festival süresince Festival Yönetimi'nin muhatabı katılım formunda adı bulunan gerçek/tüzel kişidir.

5. Ödül kazanan kişi ödülünü almak üzere Ödül Töreni'nde bizzat bulunmalıdır. Ödül Törenine Festival Yönetimi'nin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez. Ödül vakfın uhdesine kalır.

6. Parasal ödüller AKSAV tarafından en geç 31 Mart 2011 tarihinde ödenir.


F) ÖZEL KOŞULLAR
1. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşılmadığı taktirde yarışma açılamaz. 

2. Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan ve yarışacak filmlerin DVD kopyaları sahiplerine iade edilmez ve festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere saklanır.

3. Başvuru belgesinde imza sahibi filmin yasal sahibi olmalıdır. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

4. Filmler jüriye ve izleyiciye Festival Yönetimi'nin uygun göreceği salonlarda ve Festival Programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında Yürütme Kurulu'na ya da salon yetkililerine salon ya da program değişikliği yapılamaz ve önerilemez. 

5. Festival Yönetimi'nde yarışmadaki filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile bir başvuru olması durumunda Festival Yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur. 

6. Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir. 


G) GENEL KOŞULLAR 
1. Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmenlikte yer alan hususları kabul etmiş sayılır. Başvuru yapıldıktan sonra filmler yarışmadan çekilemez. 

2. Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi AKSAV'a aittir. 

3. Bu yönetmelik AKSAV Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın onayıyla 25 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

4. Bu yönetmelikte her türlü değişiklik hakkı AKSAV Yönetimi'ne aitiir.  

3 yorum:

Danyal dedi ki...

Merhaba İlk olarak temsili afişteki tarih yanlıştır. doğru tarih 9 - 14 ekim'dir

Ve kısa film hakkında tür ayrımına gelecek olursak,kısa metraj dalında katılan belgesel,kurmaca ve animasyon türlerinin hepsine uluslararası bir film festivalinde yarışma şansı tanımak amacıyla böyle bir düzenleme yıllarca devam etmektedir bu tüm kısa filmciler adına bir avantajdır,hatırlatırım yönetmeliklerimizde oldugu gibi her kategori icin en az 6 filmin başvurmuş olması ve ön elemeyi geçmiş olması gerekmektedir.

Ek olarak temsili afişteki "sinema kurtları" tabirininde nereye varmak istediğinizi acık olarak söyleyebilirseniz belki daha cok yardımcı olabilirim.

Resmi festival logosunuda dilerseniz benden temin edebilirsiniz. iyigünler

heval hazal kurt dedi ki...

Size de merhaba.
Öncelikle bir kısa filmci olarak her türün aynı kategoride düzenlenmesi kısa filmcilere değil sadece festival yönetimine faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz senelerde de Altın Portakal'dan ödül alan filmleri kısaca bir gözden geçirirseniz sonuçlarının genelde aynı olduğunu görürsünüz. Deneysel bir kısa filmin kurmaca bir film karşısında şansı azdır. Ama bu onun daha az başarılı ya da daha az değerli ya da önemli olduğunu göstermez. İsmi Altın Portakal olan ve ülkenin en önemlilerinden olan bir festivalden armutlarla elmaları karıştırmamasını dilerdim.

Afişe gelince... Afiş benim tasarladığım bir şey değil. Dolayısıyla "sinema kurtları" tabiri de bize ait değil. Belli ki bir yanlışlık olmuş. Bu konuda özür dileriz. Resmi afiş ya da logoyu kisaiyidir@gmail.com adresine gönderebilirseniz gerekli değişikliği yaparız.

Danyal dedi ki...

Merhaba Heval kısa film tür ayrımına şöle bir bakış açısı getirelim seninle ülkemizde geçmiş yıllarda üretilen kısa metraj filmlere baktığımızda ve Altın portakal film festivalin'de geçmiş yıllardaki ödül alan filmlerle karşılaştırdığımızda neden bu filmin ödüle layık görüldüğünü merak edenlere o dönem yarışmaya başvuran filmlerin belli başlı film kriterlerini yerine getirmeyerek juriyi tatmin edememesinden dolayı ön elemeyi geçemediğini ve bunun bir çok festivalde tekrar etmesinden dolayı böle bir düzen izleniyor.

Şimdi Kısa filmde tür ayrımına gidilseydi zaten ortalama olarak başvuran filmlerin sanatsal kriterlerini de yerlerine getirip 6 filmin katılıp ayrıca ön elemeyi geçmesi durumunda normal bir işleyiş olurdu ama malesef festivale katılan tüm filmlerin ayrı kategorilerde 6 şar ön elemeyi geçememesi senin o kategoride yarışan başarılı filminide uluslararası platformda yarışma şansını elinden alırdı kuru'nun yanında yaş'ında yanmaması için.

Uzun lafın kısası kısa metraj da halen iyi film ortalamamız düşük,bu yüzden tek kategori en iyi film, değerlendirmeside kategorisine göre değil eserin sanatsal bütünlüğüne ve başarısına göre yapılıyor.

Festivalin Resmi Afişi Henüz Tamamlanmadı ama Logosunu verdiğin adrese ileteyim. iyigünler (bu arada bende bir kısa filmci'yim nasıl hissettiğinizi en iyi ben anlarım burada)

Yorum Gönder

İzleyiciler

 
Copyright 2009 Kısa İyidir. Tüm hakları saklıdır.
Blog içerisindeki hiçbir yazı -festival ve yarışma duyuruları hariç- izin alınmadan ve kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
by Heval Hazal Kurt